Od przyszłego roku banki będą stosowały WIRON w umowach kredytowych równolegle z WIBOR

Od przyszłego roku banki będą stosowały WIRON w umowach kredytowych równolegle z WIBOR
Fot. stock.adobe.com/Radosaw
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od 2023 r. banki będą mogły wprowadzać do oferty kredyty stosujące indeks WIRON równolegle z dotychczas oferowanymi kredytami WIBOR - wynika z opublikowanej we wtorek "Mapy Drogowej" reformy WIBORu. Wskaźnik referencyjny WIRON ma być w pełni dostępny i możliwy do stosowania w produktach i instrumentach finansowych dla podmiotów, które wyrażają gotowość do jego zastosowania.

Zakłada się, że od grudnia ’22 r. uczestnicy rynku będą mogli stosować indeks WIRON w nowych instrumentach finansowych – wynika z opublikowanej we wtorek „Mapy Drogowej” reformy WIBOR.

W 2024 r. zakłada się budowę przestrzeni do wycofywania produktów i instrumentów stosujących WIBOR na rzecz produktów i instrumentów stosujących WIRON, aż do ich całkowitego wyparcia

Zgodnie z założeniami Mapy Drogowej NGR w 2025 roku zakłada się gotowość do zaprzestania kalkulacji i publikacji Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR.

„Podstawowe założenie: wskaźnik referencyjny WIRON jest w pełni dostępny i możliwy do stosowania w produktach i instrumentach finansowych dla podmiotów, które wyrażają gotowość do jego zastosowania” – napisano.

„Banki mogą wprowadzać do oferty kredyty stosujące indeks WIRON równolegle z dotychczas oferowanymi kredytami na WIBOR. Oferuje się nowe produkty, w tym produkty kredytowe dla przedsiębiorców (spółek kapitałowych z oprocentowaniem odwołującym się do indeksu WIRON)” – dodano.

Zgodnie z założeniami, w 2023 r. ma trwać proces budowania płynności na rynku instrumentów pochodnych OIS, dla których WIRON ma być indeksem referencyjnym stopy procentowej.

„W początkowej fazie, zawierane transakcje swapowe mają charakter bilateralny, tzn. będą rozliczane pomiędzy dwoma stronami kontraktu. Stopniowe budowanie płynności na rynku instrumentów pochodnych ma na celu wytworzenie krzywej terminowej dla indeksu WIRON, co sprzyja rozwojowi rynku instrumentów kasowych” – napisano.

„Dochodzi do opublikowania zmian w dokumentacji ISDA Definitions oraz IBOR Fallbacks Protocol, obejmujących wprowadzenie zapisów dotyczących zasad zastąpienia wskaźnika WIBOR w istniejących instrumentach pochodnych. Założeniem przyjętym przez NGR jest rekomendowanie wykorzystania metody wyznaczenia stawki zastępującej (fallback rate) w oparciu o standard obecnie stosowany w przypadku innych wskaźników IBOR, tj. na podstawie kształtowania się 5-letniej różnicy w przebiegu dotychczasowego i nowego wskaźnika referencyjnego” – dodano.

W 2023 r. ma nastąpić też weryfikacja przesłanek do wystąpienia zdarzenia regulacyjnego zgodnie z artykułem 23c ust.1 Rozporządzenia BMR.

„Zdarzenie regulacyjne stanowić będzie podstawę do wyznaczenia w rozporządzeniu Ministra Finansów, w ramach ustawowej procedury, zamiennika kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR. Na mocy rozporządzenia MF, zamiennik, będzie miał zastosowanie do umów i instrumentów finansowych spełniających przesłanki wskazane w rozporządzeniu BMR. Rozporządzenie MF zdefiniuje również spread korygujący oraz datę, od której zamiennik będzie stosowany” – zaznaczono.

Źródło: PAP BIZNES