Podstawowy rachunek płatniczy za darmo od 8 sierpnia. Gdzie można założyć?

Podstawowy rachunek płatniczy za darmo od 8 sierpnia. Gdzie można założyć?
Fot. stock.adobe.com/styleuneed
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Do 8 sierpnia banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz instytucje kredytowe – zgodnie z unijną dyrektywą - muszą dostosować swoją ofertę do nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, która wprowadza tak zwany podstawowy rachunek płatniczy (PRP)

#PiotrZajdel: #PodstawowyRachunek#Płatniczy mogą założyć tylko te osoby, które nie posiadają konta w żadnym innym banku #PRP @uknf @nbppl

Zdaniem ekspertów: trudno dokładnie prognozować zainteresowanie tą usługą, dlatego większość instytucji bankowych, nie śpieszyła się z wprowadzeniem zmian, ale – jak się dowiedzieliśmy – jest do nich przygotowana. Dla banków jednak te zmiany są szansą na dotarcie do nowej grupy klientów i na przekonanie ich do swoich usług.

– Bank BGŻ BNP Paribas pracuje nad wdrożeniem Podstawowego Rachunku Płatniczego, który będzie dostępny w oddziałach banku. Po wprowadzeniu PRP będziemy informować o szczegółach – mówi Karolina Kozakiewicz, specjalista ds. Relacji z Mediami Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Podobne informacje otrzymaliśmy od innych instytucji bankowych, których dotyczy PRP.

Wiele usług za darmo

Podstawowy rachunek płatniczy będzie dawał możliwość darmowego skorzystania z wielu usług bankowych. Mogą go założyć wszyscy, którzy nie posiadają innego konta prowadzonego w polskiej walucie, a usługi dostępne w ramach tego rachunku będą darmowe. Taki rachunek będzie można założyć pisemnie, w placówce, wypełniając papierowy wniosek, ustnie, lub zdalnie, co oznacza, że będzie można mieć do niego dostęp przez Internet i kanały mobilne.

Zgodnie z ustawą, niezależnie od wyboru banku, właściciele podstawowego rachunku płatniczego nic nie zapłacą za: prowadzenie rachunku, za obsługę karty debetowej, wypłatę i wpłatę gotówki z urządzenia należącego do banku, w którym zostanie otwarty taki rachunek.

Dodatkowe opłaty nie będą także naliczane w przypadku pierwszych pięciu w miesiącu wypłat z obcych bankomatów w kraju, a także transakcji takich jak polecenie przelewu wewnętrznego na pozostałe rachunki. – Klient nie będzie miał możliwości przekształcenia innego konta na rachunek podstawowy. Będzie natomiast ponosił inne opłaty związane z rachunkiem, w zgodzie z Ustawą o usługach płatniczych – tłumaczy Sławomir Czajkowski z Raiffeisen Polbank.

Wysokie kary za brak w ofercie PRP

Banki, które nie zaoferują podstawowego rachunku płatniczego do terminu wskazanego w ustawie, narażają się na karę wynosząca nawet milion złotych. W przypadku SKOK-ów kara nakładana przez Komisję Nadzoru Finansowego może wynieść do 100 tysięcy złotych.

Przypomnijmy, że nowe postanowienia dotyczące dostępu do podstawowego rachunku płatniczego wynikają z nowelizacji ustawy o usługach płatniczych z dnia 30 listopada 2016 roku, która weszła w życie w dniu 8 lutego 2017 roku. Banki są zobowiązane wdrożyć zapisy ustawy w zakresie PRP najpóźniej do dnia 8 sierpnia 2018 roku.

Nowelizacja wprowadzająca dyrektywę unijną, poza bezpłatnymi rachunkami, wprowadza także dodatkowe obowiązki informacyjne. Konieczne, więc będzie stosowanie jednolitego nazewnictwa usług podstawowych, co ma ułatwić porównywanie ofert różnych podmiotów, a to powinno zwiększyć konkurencję między dostawcami usług płatniczych, i w efekcie przełożyć się na wyższą ich jakość.