Od 2023 roku przedsiębiorcy będą musieli korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur

Od 2023 roku przedsiębiorcy będą musieli korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur
Fot. stock.adobe.com / Dharma
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sejm uchwalił 1 października nowelizację ustawy o VAT, wprowadzającą Krajowy System e-Faktur. Korzystanie z systemu w roku przyszłym będzie dobrowolne, ale od 2023 roku obowiązkowe.

Sejm uchwalił w dniu 1 października 2021 r. nowelizację ustawy o VAT, wdrażającą Krajowy System e-Faktur (KSeF) – ogólnokrajowy program informatyczny, w którym przedsiębiorcy będą mogli wystawiać i otrzymywać elektroniczne faktury ustrukturyzowane jako jedną z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i elektronicznych – o czym czytamy w Newsletterze Prawa Podatkowego kancelarii prawnej SPCG.

Nowelizacja zakłada, że wystawianie faktur ustrukturyzowanych i korzystanie z KSeF będzie dobrowolne do końca 2022 r. Począwszy od 2023 roku podatnicy będą musieli już obowiązkowo korzystać z tego systemu.

Koniec problemów z przechowywaniem faktur

Autorzy newslettera zwracają uwagę, że faktury VAT ustrukturyzowane będą wystawiane i otrzymywane przez podatników za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj.: KSeF, a do faktur VAT ustrukturyzowanych będą miały, co do zasady, zastosowanie ogólne regulacje prawne dotyczące faktur elektronicznych, za wyjątkiem przepisów szczególnych wprowadzonych przedmiotową nowelizacją.

Faktury VAT ustrukturyzowane będą przechowywane w bazie danych KSeF, co oznacza, że przedsiębiorcom odpadnie problem ich ewentualnego zniszczenia czy zaginięcia i konieczności wydawania duplikatów faktur.

Poza tym podatnicy nie będą mieli obowiązku przechowywania takich faktur, gdyż będą przechowywane w KSeF przez okres 10 lat od końca roku, w którym zostały wystawione.

Wcześniejszy zwrot VAT

System KSeF daje możliwość skorygowania faktury VAT ustrukturyzowanej za pomocą faktury korygującej, jednak nie przewiduje możliwości wystawienia noty korygującej.

Poza tym kancelaria prawna SPCG wskazuje na szereg innych korzyści dla podatników wynikających z korzystania z faktur VAT ustrukturyzowanych tj. zwrot podatku VAT we wcześniejszym terminie, zwolnienie z obowiązku udostępniania faktur w formacie JPK na żądanie organu podatkowego, ułatwienia w rozliczaniu faktur korygujących ustrukturyzowanych.

Pełny tekst newslettera dostępny jest pod linkiem:https://spcg.pl/newslettery/prawo-podatkowe-pazdziernik-2021/

Źródło: SPCG