Obroty handlowe Unii Europejskiej większe ze Szwajcarią niż z Rosją

Obroty handlowe Unii Europejskiej większe ze Szwajcarią niż z Rosją
Fot. stock.adobe.com/Riccardo Meloni
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Unia Europejska od stycznia do listopada 2020 roku odnotowała nadwyżkę w wysokości 187,2 mld euro w handlu z krajami spoza UE, pisze Witold Gadomski powołując się na dane Eurostatu.

W okresie od stycznia do listopada 2020 r. eksport towarów krajów Unii Europejskiej poza UE wyniósł 1756,6 mld euro i był niższy o 10,3% w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku. Import spoza Unii Europejskiej w okresie od stycznia do listopada 2020 wyniósł 1569,4 mld euro i był niższy o  12,3% w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku.

W rezultacie Unia Europejska odnotowała nadwyżkę w wysokości 187,2 mld euro w handlu z krajami spoza UE. W ciągu pierwszych 11 miesięcy 2019 roku ta nadwyżka wynosiła 169,4 mld euro.

Handel wewnątrz Unii Europejskiej wyniósł w okresie od stycznia do listopada 2020 roku 2605,3 mld i był o 8,4 % niższy w porównaniu z okresem styczeń-listopad 2019 r.

Stany Zjednoczone głównym odbiorcą towarów z Unii Europejskiej, Rosja dopiero piąta

Najsilniej spadły obroty handlowe energią – o 39 % w porównaniu z rokiem poprzednim zarówno w eksporcie jak i w imporcie.

Wzrósł natomiast o 1,5% eksport poza Unię żywności i napojów, a o 0,9% import spoza Unii chemikaliów. Eksport maszyn i pojazdów spadł o 14,1 %, a import tej grupy towarów spoza Unii o 9,5%.

Największymi odbiorcami eksportu Unii Europejskiej w okresie 11 miesięcy 2020 roku były: Stany Zjednoczone, do których kraje UE sprzedały towary za 322,3 mld euro, Wielka Brytania – 252,9 mld euro, Chiny – 182,7 mld euro, Szwajcaria – 131,7 mld euro, Rosja – 72,6 mld euro, Turcja – 63,4 mld euro, Japonia – 49,5 mld euro.

Import z Rosji spadł rekordowo, aż o 35,3 %, głównie z powodu zmniejszenia zakupów i cen surowców energetycznych

Największymi dostarczycielami towarów do Unii w tym okresie były: Chiny- 350,1 mld euro, Stany Zjednoczone – 186,5 mld euro, Wielka Brytania – 151,9 mld euro, Szwajcaria – 100,4 mld euro, Rosja 86,4 mld euro, Turcja – 57,2 mld euro, Japonia – 50,1 mld euro.

Polska siódmym eksporterem w UE

Unia Europejska zanotowała ujemne saldo w obrotach z Chinami – 167,4 mld euro, Rosją – 13,8 mld euro, Japonią – 0,6 mld euro i Indiami – 2,1 mld euro.

Osiągnęła nadwyżkę w handlu ze Stanami Zjednoczonymi – 135,8 mld euro, Wielką Brytanią – 101,0 mld euro, Szwajcarią – 31,3 mld euro.

Eksport do Chin wzrósł o 1,1 %, a import z Chin o 4,3 %. Z innymi głównymi partnerami zanotowano zmniejszenie zarówno eksportu jak i importu.

Import z Rosji spadł rekordowo, aż o 35,3 %, głównie z powodu zmniejszenia zakupów i cen surowców energetycznych.

Jedynym krajem Unii Europejskiej, którego eksport w ciągu jedenastu miesięcy wzrósł była Irlandia – wzrost o 4 %

Wśród krajów Unii Europejskiej liderem pod względem eksportu pozostają Niemcy. W okresie od stycznia do listopada sprzedały poza Unię towary za 522,8 mld euro (spadek w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku o 10,0%), a do krajów  Unii za 583,2 mld euro (spadek o 10,0 %).

Na drugim miejscu jest Holandia, która poza Unię wyeksportowała towary za 184,1 mld euro (spadek o 8 %), a do krajów Unii za 353,7 mld euro (spadek o 7 %).

Polska w Unii Europejskiej zajmuje pod względem wielkości eksportu siódme miejsce. Wyprzedzają nas jeszcze Włochy, Francja, Belgia i Hiszpania.

W ciągu jedenastu miesięcy 2020 roku polscy eksporterzy sprzedali poza Unię Europejską towary za 56,6 mld euro (spadek o 1 %), a do krajów UE za 159,9 mld euro (spadek o 2 %). W obrotach handlowych z krajami EU Polska osiągnęła nadwyżkę – 17,3 mld euro, a w obrotach poza UE deficyt 16,0 mld euro.

Jedynym krajem Unii Europejskiej, którego eksport w ciągu jedenastu miesięcy wzrósł była Irlandia – wzrost o 4 %, przy czym w obrotach z krajami UE wzrost wyniósł 13 %, a w eksporcie poza UE Irlandia zanotowała spadek o 2%.

Źródło: aleBank.pl