Obrady Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej, 29 czerwca 2020 r.

Obrady Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej, 29 czerwca 2020 r.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniu 29 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej. Posiedzenie odbyło się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Przedmiotem posiedzenia Rady było w szczególności omówienie sytuacji w sektorze bankowości spółdzielczej wobec zagrożeń koronawirusem i powodowanych przez niego skutków gospodarczych.

#ZBP: Omówiono postępy prac w zakresie realizacji projektów technologicznych, w tym opartych na BS API, jak również udział sektora w Tarczy Finansowej PFR #BankiSpółdzielcze

Głównym tematem posiedzenia Rady było omówienie sytuacji w sektorze bankowości spółdzielczej, wobec zagrożenia koronawirusem i obecnej sytuacji gospodarczej.

Rada wymieniła się informacjami na temat realizowanych działań w sektorze bankowości spółdzielczej, w tym w szczególności działań jakie realizują banki spółdzielcze w społecznościach lokalnych na rzecz klientów oraz działań izb gospodarczych, wobec wyzwań i trudności, jakie występują w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa w Polsce.

Czytaj także: Kryzys to czas na racjonalne odciążenie banków

Szczególną uwagę poświęcono omówieniu sytuacji banków spółdzielczych w związku z prezentowanymi raportami, w tym przygotowanym przez Związek Banków Polskich raportem pt. „Polski sektor bankowy. Sytuacja związana z pandemią – zagrożenia utraty zdolności wspierania gospodarki”, a także informacjami Systemów Ochrony Instytucjonalnej.

Dodatkowo omówiono postępy prac w zakresie realizacji projektów technologicznych, w tym opartych na BS API, jak również udział sektora w programie pomocowym Tarczy Finansowej PFR.

Czytaj także: Jak banki spółdzielcze mogą zarobić na technologii?

W ramach dyskusji zwrócono uwagę na sytuację banków spółdzielczych, w kontekście redukcji stóp procentowych oraz zaangażowania w finansowanie sektora agro, wskazując na potrzebę zmiany dotychczasowych warunków finansowych dotyczących finasowania tego obszaru z wykorzystaniem kredytów preferencyjnych z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Podczas posiedzenia omówiono również założenia Forum Liderów Banków Spółdzielczych.

Członkami Rady Konsultacyjnej są przedstawiciele Zarządów, Rad Zrzeszeń i Rad Nadzorczych banków zrzeszających, Zarządów i Rad Nadzorczych systemów ochrony instytucjonalnej oraz KZBS i ZBP.

Czytaj także: Epidemia, banki i bezpieczeństwo. Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2020

Źródło: aleBank.pl