Obciążenia sprawozdawcze banków spółdzielczych

Obciążenia sprawozdawcze banków spółdzielczych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
„Problem obciążeń sprawozdawczych banków spółdzielczych i jego znaczenie dla kondycji polskiego sektora bankowości spółdzielczej” to tytuł raportu, który zostanie zaprezentowany 21 kwietnia podczas kolejnego webinarium w ramach Programu Analityczno-Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości. Autorami raportu są: dr hab. Eugeniusz Gostomski, dr Błażej Lepczyński, dr hab. Lech Kurkliński.

Główną przesłanką podjęcia badań nad obciążeniami sprawozdawczymi banków spółdzielczych były sygnały ze strony zarządów banków spółdzielczych, że obciążenia sprawozdawcze negatywnie wpływają na wyniki finansowe banków spółdzielczych, odciągają pracowników od obsługi klienta i obniżają konkurencyjność banków spółdzielczych, która i  tak jest już nadszarpnięta przez utrzymujące się od dłuższego czasu niskie stopy procentowe.

Obciążenia mniejszych banków

Autorzy raportu zauważają, że obciążenia sprawozdawcze są szczególnie dotkliwe dla mniejszych banków. Regulacje są bowiem przygotowywane przede wszystkim pod kątem dużych banków europejskich o znacznie większych możliwościach ich implementacji.

Średnie, a zwłaszcza małe banki (w tym banki spółdzielcze) ponoszą w związku z  nowymi rozwiązaniami regulacyjnymi niewspółmierne obciążenia sprawozdawcze.

Jakie rekomendacje?

Autorzy raportu stwierdzają:

„Z  naszych szacunków wynika, że w  spełnianie obowiązków sprawozdawczych wobec instytucji zewnętrznych zaangażowanych może być ok. 1,6 tys. pracowników w  polskiej bankowości spółdzielczej, co stanowiło na koniec września 2020 r. ok. 5,5% ogółu zatrudnionych.”

W  raporcie sformułowano rekomendacje dotyczące możliwości usprawnienia procesów raportowania w ramach banków spółdzielczych i na poziomie zrzeszeń. W  rekomendacjach zaproponowano m.in. rozwiązania sprzyjające racjonalizacji obciążeń sprawozdawczych banków spółdzielczych, a  zwłaszcza roli banków zrzeszających.

Zasada proporcjonalności i automatyzacja procesów raportowania

W raporcie stwierdza się, że najlepszą metodą ograniczenia nie tylko kosztów sprawozdawczości w  bankach spółdzielczych, ale wszystkich nakładów na informatykę, jest automatyzacja całego systemu raportowania.

Autorzy raportu konkludują: „Należy wpływać na polityków i ustawodawców, aby przy wyznaczaniu nowych regulacji i  obowiązków sprawozdawczych respektowana była zasada proporcjonalności. Nakazuje ona organom krajowym i  unijnym stosowanie środków prawnych jedynie niezbędnych do osiągnięcia zamierzonych celów.”

Więcej o webinarium „Problem obciążeń sprawozdawczych banków spółdzielczych i jego znaczenie dla kondycji polskiego sektora bankowości spółdzielczej”   na stronach aleBank.pl/konferencje

Źródło: aleBank.pl