O przyznanie emerytury pomostowej będzie można starać się, jeszcze pracując

O przyznanie emerytury pomostowej będzie można starać się, jeszcze pracując
Fot. stock.adobe.com/insta_photos
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw, umożliwiający złożenie wniosku o to świadczenie jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

„Rząd chce wprowadzić korzystne zmiany dla osób, które zamierzają starać się o przyznanie emerytury pomostowej. Chodzi o umożliwienie zawnioskowania o ten rodzaj świadczenia jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy” – czytamy w komunikacie.

Zmiana przepisów ma uchronić osobę wnioskującą przed utratą pracy, w sytuacji gdyby nie spełniała niezbędnych warunków do ustalenia prawa do emerytury pomostowej. Ponadto projekt zakłada rozszerzenie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy.

Emerytura pomostowa to świadczenie okresowe, które przysługuje do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Jest skierowane do osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, u których wraz z wiekiem bardzo istotnie zmniejsza się możliwość wykonywania pracy, związana z malejącą wydolnością psychofizyczną pracownika.

Najistotniejsze rozwiązania zawarte w projekcie

  • Emerytura pomostowa będzie przyznawana osobom, które o nią wystąpią przed rozwiązaniem stosunku pracy, a spełniają pozostałe warunki niezbędne do jej uzyskania. W takiej sytuacji świadczenie nie będzie jeszcze wypłacane –  prawo do emerytury pomostowej ulegnie zawieszeniu.
  • Możliwość wnioskowania o emeryturę pomostową przed rozwiązaniem stosunku pracy uchroni przed utratą źródła dochodu w sytuacji, gdy nie będą spełnione niezbędne warunki do ustalenia prawa do tego świadczenia.
  • Rozszerzone zostaną kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

  • Nowe przepisy pozwolą PIP na merytoryczną ocenę procesu kwalifikowania przez pracodawcę wykonywanych u niego prac, jako prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
  • Zadania Państwowej Inspekcji Pracy zostaną rozszerzone o kontrolę prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
  • Skarga będzie przysługiwała pracownikowi nie tylko w sytuacji, w której nie został on umieszczony w ewidencji, ale również w sytuacji, w której – pomimo umieszczenia w tej ewidencji – stanowisko pracy, na którym wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nie znalazło się w prowadzonym przez pracodawcę wykazie.

Czytaj także: Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2022 roku wyniesie 7 procent; będzie też 14. emerytura >>>

Wprowadzone zostanie także rozwiązanie, dzięki któremu większe przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wyższe dofinansowanie dla projektów poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy. Zmiany zakładają ujednolicenie wysokości dofinansowania (80% szacowanej kwoty) dla wszystkich przedsiębiorstw – niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników, podano także.

Źródło: ISBnews