O ile klient może poprawić swój scoring kredytowy i jak to zrobić?

O ile klient może poprawić swój scoring kredytowy i jak to zrobić?
Fot. stock.adobe.com / Elnur
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Banki chcą mieć pewność, że pożyczając pieniądze unikną problemów w egzekucji ich spłaty. Narzędzie, które ułatwia im weryfikację klientów, to tzw. scoring kredytowy. Czym jest, jak można go poprawić i co ma negatywny wpływ na jego wysokość? ‒ wyjaśnia ekspert z Gold Finance.

Stabilna praca, pozytywna historia kredytowa w Biurze Informacji Kredytowej budowana przez kilka lat poprzez terminową spłatę zobowiązań kredytowych oraz brak zaległości w regulowaniu rachunków, a mimo to bank odmawia udzielenia kredytu?

To się niestety zdarza. Wspomniane wyżej  okoliczności to tylko przykład kilku zmiennych, jakie banki analizują podczas procesu wydawania decyzji kredytowej.

Im wyższa ocena scoringowa, tym niższe ryzyko banku na wystąpienie nierzetelności w spłacie kredytu

‒ Do oceny potencjalnego kredytobiorcy stosowany jest scoring kredytowy. Jest to metoda oceny wiarygodności potencjalnego kredytobiorcy, zwykle wyrażona w formie punktowej – im więcej punktów tym większe szanse na uzyskanie finansowania.

Decydujące znaczenie ma dobór cech podlegających ocenie z użyciem narzędzi statystycznych ‒ mówi Rafał Salach, manager produktu z Gold Finance.

Porównuje się profil zainteresowanego finansowaniem z profilem klientów posiadających kredyt. Wyróżniamy kilka rodzajów scoringu kredytowego, ale zawsze ma on na celu oszacowanie prawdopodobieństwa czy dana osoba będzie regulowała przyszłe zobowiązanie finansowe. Im wyższa ocena scoringowa, tym niższe ryzyko banku na wystąpienie nierzetelności w spłacie kredytu.

Czytaj także: Łatwiej o kredyt i pożyczkę

Scoring kredytowy – co bank bierze pod uwagę?

Mając świadomość, jakie dane są analizowane przez bank pod kątem obliczania scoringu klienta, możemy lepiej przygotować się do procesu oceny i wpłynąć na zwiększenie szansy otrzymania decyzji pozytywnej.

W swojej ocenie bank kieruje się takimi wskaźnikami jak m.in.:

– zawód,

– wykształcenie,

– wysokość dochodów,

– wiek,

– stan cywilny,

– status mieszkaniowy,

– miejsce i okres zamieszkania pod obecnym adresem,

– liczba osób pozostających na utrzymaniu,

– okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy,

– okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy,

– stanowisko pracy,

– podpisane umowy o usługi telekomunikacyjne,

– posiadane rachunki bankowe,

– posiadanie samochodu,

– referencje bankowe,

– posiadane zobowiązania,

– wykupione ubezpieczenie na życie.

Każda instytucja w stosowanym modelu przypisuje poszczególnym kryteriom inną skalę wag

‒ Jak widać, banki analizują wiele czynników, które mogą mieć wpływ na ryzyko niespłacania w przyszłości produktu finansowego. Każda instytucja w stosowanym modelu przypisuje poszczególnym kryteriom inną skalę wag, a zapisy polityki kredytowej dodatkowo wpływają na różnorodne podejście do potencjalnego klienta ‒ wyjaśnia Rafał Salach.

Z tego względu w jednym banku mamy możliwość otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej, podczas gdy inny odmówi udzielenia kredytu.

Czytaj także: Już ponad milion Polaków aktywnie korzysta z portalu BIK

Jak poprawić scoring?

Bez wątpienia czynnikami, które wpływają na wyższą ocenę scoringową będą:

– stabilna sytuacja zawodowa,

– brak osób na utrzymaniu,

– ograniczona ilość posiadanych zobowiązań finansowych,

– wyższe wykształcenie,

– wysokie zarobki.

Banki chętniej udzielają kredytu osobom rzetelnym, terminowo regulującym swoje zobowiązania oraz posiadającym ugruntowaną pozycję zawodową. Jeśli chcemy, aby postrzeganie nas – przyszłych kredytobiorców w ocenie banku uległo poprawie, należy się zatroszczyć się o stabilną, dobrze płatną pracę oraz zrezygnowanie z części nadmiernie posiadanych produktów kredytowych (najlepszym przykładem są karty kredytowe i niewielkie kredyty konsumenckie). Dzięki temu rosną nasze szanse na uzyskanie finansowania.

Szczególnie problematyczne dla banku jest zaciąganie przez potencjalnego kredytobiorcę kilku nowych zobowiązań w stosunkowo krótkim czasie

– Oczywiście tego typu działań nie da się podjąć z dnia na dzień, wymagają one czasu. Starajmy się planować nasze decyzje finansowe i przewidujmy konsekwencje podejmowanych działań. Banki będą bowiem nas oceniać przed udzieleniem kredytu – dodaje Rafał Salach.

Co źle wpływa na scoring kredytowy?

Jest kilka elementów, które spowodują, że bank obniży ocenę klienta. Są to między innymi:

– nieterminowość regulowania zobowiązań kredytowych,

– duża ilość posiadanych produktów kredytowych, szczególnie zaciągniętych w krótkich odstępach czasu,

– ilość zapytań kredytowych.

Na większość kryteriów podlegających ocenie mamy bezpośredni wpływ

Szczególnie problematyczne dla banku jest zaciąganie przez potencjalnego kredytobiorcę kilku nowych zobowiązań w stosunkowo krótkim czasie, zwłaszcza jeśli poprzednio nie korzystał z tego typu produktów. Może to bowiem powodować powstanie spirali zadłużenia i wpłynąć na ryzyko nieterminowej spłaty przyszłego zobowiązania.

Przed złożeniem wniosku o produkt kredytowy warto kierować się następującymi kryteriami:

– spłacaj swoje zobowiązania terminowo,

– nie składaj kilku wniosków kredytowych równocześnie do różnych banków,

– odpowiednio wcześnie zbuduj historię kredytową,

– unikaj chwilówek i szybkich pożyczek,

– zadbaj o stabilne zatrudnienie,

– spłać i zlikwiduj produkty kredytowe w nadmiernej ilości.

Warto zacząć już dziś pracować na swój wysoki scoring kredytowy. Jak można zauważyć, na większość kryteriów podlegających ocenie mamy bezpośredni wpływ. Dzięki temu znacznie podnosimy swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku kredytowego.

Czytaj także: PSD2: więcej Polaków będzie miało szansę na kredyt?

Źródło: Gold Finance, Metrohouse