Nowy unijny pakiet ma uszczelnić VAT w e-handlu, co z paczkami z Chin?

Nowy unijny pakiet ma uszczelnić VAT w e-handlu, co z paczkami z Chin?
VAT - Podatek od towarów i suług (źródło: Adobe Stock)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), dostosowującą polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej dotyczących tzw. pakietu VAT e-commerce. Dzięki nowym przepisom, przedsiębiorcy handlujący w internecie rozliczą VAT w "jednym okienku", w państwie swojej siedziby zamiast rozliczania osobno w każdym kraju, do którego wysyłają towary. Nowelizację poparło 435 posłów, 7 było przeciwnych, a 9 wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja zawiera też przepisy dot. ulgi na wyposażenie pojazdów w urządzenia do poboru opłat w systemie e-TOLL „do wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 500 zł oraz liczby zewnętrznych systemów lokalizacyjnych lub urządzeń pokładowych”.

„To jest projekt, który ma zatamować napływ paczek z nieopodatkowanymi towarami z krajów trzecich do krajów Unii Europejskiej. Polskie i unijne firmy bardzo tracą na tym procederze. Nasi przedsiębiorcy nie są w stanie konkurować z firmami z Dalekiego Wschodu, które sprzedają takie same towary jak polscy przedsiębiorcy, ale tańsze o VAT, czyli często o 1/4 ceny” – tłumaczył w trakcie dyskusji w Sejmie wiceminister finansów Jan Sarnowski.  

Celem nowelizacji uszczelnienie VAT i pokonanie barier w transgranicznym handlu elektronicznym

Dzięki nowym procedurom, przedsiębiorcy handlujący w internecie nie będą już musieli oddzielnie rejestrować się na potrzeby VAT i rozliczać w każdym kraju, do którego wysyłają towary. Zamiast tego rozliczą VAT w ‚jednym okienku’, w państwie swojej siedziby.

Nowe przepisy znoszą zwolnienie z VAT dla importu towarów w tzw. małych przesyłkach o wartości do 22 euro we wszystkich państwach członkowskich. Obejmują interfejsy elektroniczne obowiązkiem zapłaty VAT od określonych transakcji realizowanych za ich pośrednictwem. Zakładają też naliczanie podatku VAT dla towarów importowanych o wartości do 150 euro – u sprzedawcy.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2021 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Jak wynika z szacunków Ministerstwa Finansów, opartych na symulacjach Komisji Europejskiej, wdrożenie pakietu e-commerce (m.in. zwiększenie przestrzegania przepisów oraz zniesienie zwolnienia z VAT przywozu małych przesyłek) może pozwolić na zwiększenie rocznej kwoty dochodów z VAT o ok. 1,2 mld zł. W tym roku szacowany skutek budżetowy to 0,5 mld zł.

Sarnowski z Ministerstwa Finansów: rozwiązanie korzystne dla przedsiębiorców

Unijny pakiet VAT e-commerce ma uszczelnić VAT w handlu internetowym oraz imporcie małych przesyłek do UE. To rozwiązanie korzystne dla przedsiębiorców, którzy nie mogą konkurować z firmami sprzedającymi w internecie dokładnie takich samych produktów, ale tańszych o VAT, poinformował ISBnews.TV wiceminister finansów Jan Sarnowski.

„Unijny pakiet e-commerce to rozwiązania przygotowane na polu Unii Europejskiej, adresujące bardzo poważny problem, z jakim zmagają się kupcy działający na rynku handlu internetowego w Unii Europejskiej” – powiedział Sarnowski w rozmowie z ISBnews.TV.

Jak wyjaśnił, unijny rynek „zalewany” jest towarami pochodzącymi z krajów trzecich, bardzo często również z Dalekiego Wschodu, które sprzedawane są bez podatku.

„To zjawisko szkodliwe, nie tylko dla budżetów poszczególnych państw, które tracą w ten sposób wpływy z VAT-u, ale – przede wszystkim – dla uczciwego biznesu, który nie może konkurować z firmami sprzedającymi w internecie dokładnie takie same produkty, ale tańsze o VAT, w przypadku Polski bardzo często o 23%” – wyjaśnił Sarnowski.

Sarnowski dodał, że inicjatywy w tej sprawie podejmowane przez poszczególne kraje nie mają racji bytu. Działania muszą być skoordynowane i wprowadzone w tym samym czasie we wszystkich rajach UE, ponieważ paczki płynące spoza UE do Europy, mogą trafiać do konkretnego kraju z pominięciem tego, który wprowadził już przepisy.

Jako przykład podał paczki płynące do Polski nie tylko poprzez portu w Gdańsku, ale również także przez Rotterdam albo przez Hamburg.

„Stąd, żeby rozwiązania uszczelniające były efektywne, muszą zostać wdrożone, po pierwsze – we wszystkich krajach UE, a po drugie w tym samym momencie. Tak, żeby w żadnym miejscu, ani geograficznie ani czasowo, nie pojawiła się luka w prawie. I właśnie takie rozwiązanie proponuje nam UE” – powiedział Sarnowski.

Dlatego też – jak wyjaśnił – w perspektywie połowy roku, we wszystkich krajach UE wdrożone zostaną dwa rozwiązania przygotowane przez Unię Europejską.

Uszczelnienie przesyłu paczek z Chin

„Po pierwsze, uszczelnienie przesyłu paczek z Chin. Najważniejszą regulacją jest tutaj eliminacja zwolnienia z podatku VAT paczek o małych wartościach, czyli do 150 euro. Nie będzie już takiej sytuacji, w której paczki mogą trafić do UE przez to państwo, w którym  tego rodzaju paczki nie są opodatkowane” – powiedział Sarnowski.

Druga zmiana, którą zaproponowała KE to znaczne uproszczenie dla podmiotów działających na rynku e-commerce.

„Od paczek wysyłanych do innych krajów UE z Polski rozliczany jest VAT w kraju docelowym. Oznacza to, że we wszystkich 27 krajach UE powinniśmy się zarejestrować i zapłacić podatek według tamtejszych reguł oraz według tamtejszej stawki. Co jest w oczywisty sposób bardzo kłopotliwe, czasochłonne, i – po prostu – kosztowne. Teraz będziemy mieli nowe rozwiązanie, które można określić jako tzw. zasadę jednego okienka. Wystarczy, że firmy handlujące w UE, czy poza nią, zarejestrują się w jednym państwie UE i rozliczą z nim podatek, a dopiero po stronie tego państwa, w którym są zarejestrowane, będzie leżał obowiązek rozliczenia VAT-u z państwem, do którego paczki są wysyłane” – wyjaśnił Sarnowski.

Jak zaznaczył wiceminister wdrożenie pakietu e-commerce przyniesie rocznie ok. 1,2 mld zł dodatkowych wpływów.

Źródło: Katarzyna Walterska, ISBnews.TV, ISBnews