Nowy kredyt z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Deutsche Bank Polska

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zestawienie.wykres.01.400x267Aż 50% kwoty kredytu może zostać objęte gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Taką propozycję wraz z obniżonym oprocentowaniem dla swoich Klientów biznesowych przygotował Deutsche Bank. Oferta dotycząca kredytów inwestycyjnych oraz kredytów obrotowych nieodnawialnych skierowana jest do małych, średnich firm oraz Small Mid-Caps ukierunkowanych na badania, rozwój i innowacyjność.

Nową preferencyjną propozycję kredytową Deutsche Bank oferuje w ramach pilotażowego programu Unii Europejskiej – RSI (Instrument Podziału Ryzyka). Celem jest wsparcie finansowania działalności badawczo-rozwojowej oraz innowacyjnej małych i średnich spółek. Wyróżnione zostają odważne i nowatorskie projekty o dużym potencjale. Łączna wartość finansowania to 208 mln PLN w ciągu dwóch lat.

Dzięki gwarancjom EFI, polskie firmy uzyskają większy dostęp do finansowania bankowego, niższe oprocentowanie kredytu i preferencyjne warunki w zakresie zabezpieczeń. W razie niewypłacalności, gwarancja EFI pokrywa 50% niespłaconej części każdego kredytu.

Nowa oferta Deutsche Bank Polska obejmuje zarówno kredyty inwestycyjne, jak i kredyty obrotowe nieodnawialne, w kwocie od 105 tys. PLN do 30 mln PLN. Okres kredytowania przewidziany jest na co najmniej 2 lata, przy czym w przypadku kredytów inwestycyjnych nie może on przekroczyć 7 lat, a przy kredytach obrotowych nieodnawialnych 3 lat. W ramach programu Klient otrzymuje korzyść finansową w postaci obniżenia marży kredytu. Od przedsiębiorców ubiegających się o kredyt z poręczeniem EFI nie są wymagane dodatkowe wnioski ani przygotowanie żadnych sprawozdań.

O udział w programie RSI i kredyt z gwarancją EFI mogą ubiegać się małe i średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające do 250 pracowników, których przychód roczny nie przekracza 50 mln EUR) oraz większe – Small Mid-Caps (zatrudniające do 500 pracowników). Niezbędne jest także spełnienie przynajmniej jednego z kryteriów kwalifikujących do programu RSI. W tym zakresie pod uwagę brane są dwa główne czynniki:

  • inwestycja w produkcję lub rozwój innowacyjnych produktów, procesów czy usług
  • działalność w branży R&D i/lub ukierunkowanie na innowacyjność i szybki rozwój.

Przede wszystkim chodzi więc o firmy, które swoje siedziby mają w parkach lub inkubatorach technologicznych, które uzyskały patent, nagrodę za innowacyjność lub zwiększyły przychody albo zatrudnienie o 20% na przestrzeni 3 ostatnich lat i są nastawione na innowacje. Program skierowany jest także do przedsiębiorstw, w których inwestorami są fundusze venture capital (nowe technologie, czysta energia, nauki przyrodnicze).

Ukierunkowanie na innowacyjność zakłada spełnienie przynajmniej jednego z przedstawionych poniżej wyznaczników:

  • w ostatnim raporcie finansowym przedsiębiorstwa zostały wyszczególnione wydatki / inwestycje na R&D i/lub innowacyjność w wysokości przynajmniej równej 20% nominalnej kwoty wnioskowanej transakcji
  • w okresie najbliższych 2 lat przedsiębiorstwo planuje wydatki / inwestycje związane z R&D i/lub innowacyjnością na kwotę przynajmniej równą 90% wnioskowanej kwoty transakcji (ujęte w biznes planie)
  • w okresie ostatnich 2 lat przedsiębiorstwu formalnie zostały przyznane granty, pożyczki lub gwarancje w ramach europejskich lub lokalnych programów wspierających R&D i innowacyjność
  • w okresie ostatnich 2 lat przedsiębiorstwo zdobyło nagrodę w dziedzinie innowacyjności
  • w okresie ostatnich 2 lat przedsiębiorstwo zarejestrowało przynajmniej jeden patent
  • przedsiębiorstwo otrzymało wsparcie inwestycyjne w gotówce z funduszu venture-capital ukierunkowanego na innowacyjność
  • na dzień podpisania umowy w ramach projektu siedziba przedsiębiorstwa znajduje się na terenie parku technologicznego lub innowacyjnego
  • w okresie ostatnich 2 lat przedsiębiorstwo korzystało z ulg lub zwolnień podatkowych z tytułu prowadzenia inwestycji w zakresie R&D i/lub innowacyjności.

niemycki.leszek.03.250x340Leszek Niemycki, Wiceprezes odpowiedzialny za realizację strategii części detalicznej i biznesowej Deutsche Bank powiedział: – Wsparcie rozwoju małych i średnich firm jest jednym z najważniejszych działań, jakie należy podjąć, aby wspomagać ożywienie polskiej gospodarki. Chcemy by rodzime przedsiębiorstwa były jak najlepiej przygotowane do konkurowania z firmami z innych krajów Unii Europejskiej, wzmocniły swoją pozycję, a także stały się bardziej innowacyjne. Dlatego rozbudowa oferty dla biznesu jest dla nas priorytetem.

Wśród innych programów pomocowych oferowanych przez Deutsche Bank dostępne są także inwestycyjne kredyty ze środków EBI – Europejskiego Banku Inwestycyjnego, kredyty ze środków KfW – Kreditanstalt fur Wiederaufbau oraz gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach PLG – Portfelowej Linii Gwarancji, w tym również gwarancja na zasadach de minimis.

Źródło: Deutsche Bank Polska S.A.