Nowy AML – czy będzie (r)ewolucja?

Nowy AML – czy będzie (r)ewolucja?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Znowelizowane przepisy AML przynoszą zmiany głównie w obszarze identyfikacji i weryfikacji klienta (KYC) oraz monitoringu i raportowania transakcji do GIIF, które choć pozornie nieodczuwalne dla klientów, będą wymagać dużego wysiłku operacyjnego ze strony banków.

Ogólna zmiana zasad KYC na tzw. risk based approach może stanowić dobrą okazję do analizy podejścia instytucji do całego procesu szacowania ryzyka i np. złagodzenia lub zaostrzenia wymogów dla pewnych kategorii klientów czy branż. W kontekście dyskusji nad zmianą podejścia pojawiają się również nawiązania do nowej ustawy o STIR, która umożliwi ocenę klienta i zablokowanie rachunku przez Krajową Administrację Skarbową.

Operacyjnie, z perspektywy KYC istotne jest to, że ostatecznie rozstrzygnięto o możliwości przechowywania kopii dokumentów tożsamości klienta. Dodatkowo dzięki wprowadzeniu w 2019 r. publicznie dostępnego rejestru beneficjentów ułatwieniu ulegnie prowadzenie procesów KYC.

Największym wyzwaniem organizacyjnym są zmiany związane z rejestrem transakcji przez GIIF. Znacznemu skróceniu ulegnie termin, w którym będą przekazywane informacje o transakcjach ponadprogowych, tj. powyżej równowartości 15 tys. EUR – będzie to 7 dni po dniu transakcji (dziś to 14 dni po upływie miesiąca). Dodatkowo Minister Finansów do roku po wejściu w życie ustawy powinien wydać nowe rozporządzenie dotyczące raportowania. Biorąc pod uwagę to, że aktualne przepisy pochodzą z 2001 r. można spodziewać się wielu systemowych zmian w raportowaniu.

Czy będzie rewolucja? Przekonamy się, ponieważ o ile zmiany na poziomie polityk i procedur mogą być już wdrożone, to operacyjnie i systemowo nie wszystko jest jeszcze rozstrzygnięte.

Nowe przepisy wdrażające dyrektywę AML IV zaczną obowiązywać 13 lipca 2018 r.

Więcej na tema nowych przepisów mających zapobiegać „praniu” pieniędzy w najbliższym wydaniu Miesięcznika Finansowego BANK.

Mateusz Ordyk

PwC Legal