Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Technologie – ZUI NOVUM | Elektroniczny obieg dokumentów sposobem na usprawnienie procesów w banku

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Technologie – ZUI NOVUM | Elektroniczny obieg dokumentów sposobem na usprawnienie procesów w banku
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dynamiczny postęp technologiczny oraz trwająca pandemia wzmacnia konieczność wdrożenia narzędzi usprawniających pracę w banku. Aby zachować przewagę konkurencyjną w dobie cyfryzacji i obecnych realiach rynkowych, należy pochylić się nad możliwościami, które zoptymalizują przepływ pracy, środków pieniężnych oraz bezpieczeństwo. Sytuacja spowodowana koronawirusem jest swoistym motorem napędowym i pokazuje, że system elektronicznego obiegu dokumentów jest niezbędnym elementem zapewniającym ciągłość procesów biznesowych i sprawne działanie w każdych warunkach.

Czym jest Novum EOD?

Oprogramowanie autorstwa Zakładu Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. – System obsługi zadań i dokumentów Novum EOD, klasy workflow, zapewnia kompleksową obsługę zewnętrznego i wewnętrznego obiegu zadań oraz dokumentów. Ze względu na swoją elastyczność i mnogość funkcji jest rozwiązaniem odpowiadającym na aktualne potrzeby banków spółdzielczych.

W oparciu o zdefiniowane, kluczowe ­procesy, Novum EOD pozwala zaimplementować je w systemie bankowym i usprawnić ich przebieg. Użytkownicy mają możliwość samodzielnego projektowania i definiowania poszczególnych etapów zgodnie z ­indywidualnymi potrzebami banku. Oprogramowanie znajduje ­zastosowanie praktycznie w każdym obszarze jego ­działania i niesie ze sobą szereg korzyści.

System obsługi zadań i dokumentów ściśle współpracuje z Novum Bank Enterprise NOE. Bezpośrednia wymiana danych z systemu corowego banku umożliwia automatyczne zakładanie produktów bankowych w programie księgowym. Co więcej, Novum EOD daje możliwość wdrożenia modelu scoringowego, biometryczne zatwierdzanie dokumentów, udostępnienie inicjacji procesów klientom w bankowości internetowej, czy przechowywanie spersonalizowanych dokumentów klienta na trwałym nośniku. Gwarantem bezpieczeństwa przetwarzania danych jest wykorzystanie sieci wewnętrznej banku.

Oprogramowanie Novum EOD automatyzuje również procesy wewnętrzne. System pozwala na znaczne usprawnienie pracy m.in. w zakresie obsługi pism, dokumentów niezbędnych w procesach bankowych, korespondencji, not służbowych, ofert, procedur itp. Umożliwia definiowanie i nadzorowanie przebiegu spraw prowadzonych w banku, np. planowanie etapów prac, osób realizujących, zastępstw, a w zdefiniowanych procesach kontrolę terminowości prac, wykrywanie tzw. wąskich gardeł, nadzór nad stopniem realizacji zadań. Novum EOD pozwala również na generowanie schematów i wzorców szablonów stosowanych dokumentów, a następnie ich archiwizację z możliwością łatwego dostępu do danych bieżących i archiwalnych – repozytorium dokumentów.

Novum EOD nie pozostaje skończonym zbiorem funkcji. Bazując na doświadczeniach i wsłuchując się w potrzeby banków spółdzielczych, firma NOVUM stale rozbudowuje system o nowe funkcjonalności, opracowując kolejne procesy.

Moduł wspierający – Monitoring Ekspozycji Kredytowych i Zabezpieczeń

Jedną z nowości w systemie Novum EOD jest moduł rozszerzający, wspierający banki w procesie monitorowania ekspozycji kredytowych oraz zabezpieczeń obecnych i nowych klientów – Monitoring Ekspozycji Kredytowych i Zabezpieczeń.

Rozwiązanie to umożliwia sprawne zarządzanie monitorowaniem oraz przeprowadzaniem oceny klientów posiadających ekspozycje kredytowe, m.in. poprzez:

  • nadzorowanie terminowości monitoringu oraz spłat,
  • grupowanie klientów wraz z ich podmiotami powiązanymi według określonych cech,
  • podgląd historii monitoringu,
  • wysyłanie powiadomień (e-mail, SMS, komunikat Internet Bankingu) do monitorowanych klientów,
  • mechanizm umożliwiający klientom wysyłanie przez Internet Banking skanów polis ubezpieczeniowych,
  • mechanizm do pozyskiwania danych finansowych,
  • przeprowadzenie pełnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej, czy zabezpieczeń.

Technologia w służbie biznesu

Na kryzys można patrzeć z różnych punktów widzenia. Pandemia koronawirusa wymusza na biznesie istotne zmiany. Poza wszystkimi negatywnymi aspektami otworzyły się nowe perspektywy organizacji procesów. Jednym z nich jest niewątpliwie rozwój i poszerzanie możliwości elektronicznego obiegu dokumentów. Automatyzacja kolejnych procesów w bankach spółdzielczych, wzniesie organizację na nowy poziom funkcjonowania, podniesie jej efektywność i pozwoli z optymizmem patrzeć w przyszłość.

System obsługi zadań i dokumentów Novum EOD oraz opisany wyżej moduł Monitoringu Ekspozycji Kredytowych i Zabezpieczeń stanową jedynie fragment możliwości, jakie posiadają rozwiązania proponowane przez Zakład Usług Informatycznych NOVUM. W celu poznania szczegółów, zapraszamy do kontaktu: sekretariat@novum.pl, www.novum.pl.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK