Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Technologie – NOVUM | Artykuł partnerski | smart Bank Spółdzielczy

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Technologie – NOVUM | Artykuł partnerski | smart Bank Spółdzielczy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Aktualna sytuacja epidemiczna, ze swoimi obostrzeniami i ograniczeniami, wymogiem zachowania i przestrzegania dystansu społecznego, wymusiła nowe spojrzenie na klienta oraz sposób dotarcia do niego z usługami. W przypadku banków spółdzielczych przyczyniła się do wprowadzenia innowacyjnych metod komunikacji i otwierania nowych kanałów sprzedażowych oraz obsługi.
 • Aplikacja mobilna Nasz Bank,
 • smartKARTA,
 • sm@rt wypłata,
 • system obsługi bankomatów, wpłatomatów i recyklerów Novum HOST,
 • mobilna autoryzacja klienta

– to produkty oferowane przez NOVUM, w których wykorzystano najnowsze „smart rozwiązania”.

Aplikacja Nasz Bank, przekazana klientom banków spółdzielczych we wrześniu 2019 r., zastąpiła wcześniejsze rozwiązania przeznaczone dla urządzeń mobilnych. Pobrana ze sklepów Google Play i AppStore łącznie ponad 50 tys. razy, stała się dla jej użytkowników głównym kanałem obsługi finansów. Oprócz podstawowych czynności bankowych, tj. zlecania różnych typów przelewów, dostępu do historii rachunków, bazuje na cechach i rozwiązaniach, które są wyłączną domeną aplikacji Nasz Bank:

 • dostęp do usług bankowych zarówno osób fizycznych, jak i klientów instytucjonalnych,
 • możliwość zastosowania własnego brandingu,
 • obsługa rachunków, depozytów oraz kredytów,
 • autoryzacja mobilna,
 • autoryzacja „na drugą rękę” operacji w systemie,
 • szybka pożyczka,
 • smartKARTA,
 • wykonywanie przelewów na podstawie QR kodów,
 • usługa płatności BLIK,
 • obsługa limitów kartowych,
 • autoryzacja operacji z klasycznej bankowości elektronicznej oraz logowanie biometryczne.

Trwają prace nad kolejnymi rozwiązaniami, które w sposób komplementarny pozwolą wykorzystać możliwości systemu księgowo-informatycznego Novum Bank Enterprise NOE, jak np. uruchamianie w aplikacji procesów przygotowanych w module Novum EOD (system klasy workflow).

Usługa smartKARTA, jest doskonałą odpowiedzią na zaistniałą sytuację epidemiczną i związanymi z nią obawami klientów przed dotykiem klawiatury, czy ekranu bankomatu. smartKARTA pozwala obsłużyć bankomat bez karty, korzystając wyłącznie ze smartfonu z aplikacją Nasz Bank. Przy użyciu aplikacji i wyświetlanych na ekranie bankomatu QR kodów definiujemy i autoryzujemy operacje w bankomatach i wpłatomatach. Obecnie klienci ponad 30 banków spółdzielczych, na ponad 100 bankomatach z powodzeniem korzystają z usługi smartKARTA. Szczegółowe informacje o tym rozwiązaniu oraz bieżącą listę udostępniających je banków można znaleźć na stronie www.smartkarta.pl. Uruchomienie usługi nie wymaga prowadzenia procesu wdrożeniowego oraz nie generuje dodatkowych kosztów obsługi, banki korzystają z niej bezpłatnie, w ramach posiadanych licencji oprogramowania NOVUM.

Sm@rt wypłata, to kolejna usługa łącząca ze sobą elementy systemu Novum Bank Enterprise NOE z aplikacją Nasz Bank i systemem obsługi bankomatów Novum HOST, dając klientom dodatkowe możliwości samoobsługi. Na podstawie specjalnego, jednorazowego kodu wygenerowanego w bankowości internetowej, aplikacji mobilnej, możliwa jest wypłata określonych środków z bankomatów bez potrzeby posiadania karty.

Novum HOST, system do obsługi bankomatów, recyklerów i wpłatomatów, obok rozwiązań kartowych systemu Novum Bank Enterprise, jest kolejnym naszym sztandarowym rozwiązaniem, którego innowacyjność została doceniona przez kapituły konkursów branżowych. Bankomaty, a szczególnie recyklery, to główna arteria transferu gotówki. Zarówno wypłat, jak i bezkosztowego jej pozyskiwania, co jest bardzo istotne w obecnych realiach. Dzięki rozwiązaniom NOVUM, bank może obniżyć koszty obsługi bankomatów, wykorzystując do tego choćby smartKARTĘ. Ma to również wpływ na szybkość obsługi transakcji, wygodę korzystania z usług, a w efekcie zadowolenie klienta banku spółdzielczego. Rozwiązanie daje klientom banku również natychmiastowy dostęp do wpłacanych środków. Mogą oni korzystać z nich bezpośrednio po wpłacie w kasie banku, w bankowości internetowej, aplikacji mobilnej. System obsługi bankomatów Novum HOST cechuje szeroka oferta dodatkowych funkcji w nim zaimplementowanych, np.: szybka pożyczka, obsługa kredytu, zlecenia przelewu, wydruk wyciągu z rachunku, wymiana waluty, wpłata bezpośrednio na rachunek, które są dostępne np. w recyklerach KEBA EVO. Wyjątkowe i niezwykle użyteczne, także w okresie pandemii, funkcje pozwalają bankom wzbogacać ofertę o nowe produkty i zwiększyć poziom samoobsługi, zapewniając ochronę pracowników banku, jednocześnie dając klientom pełny dostęp do usług bankowych.

Powyższe rozwiązania stanowią jedynie fragment możliwości, jakie posiada system Novum Bank Enterprise NOE. W celu poznania szczegółów, zapraszamy do kontaktu: sekretariat@novum.pl, www.novum.pl.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK