Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Technologie – MIS² | Platforma mis² usprawnia pracę banków spółdzielczych

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Technologie – MIS² | Platforma mis² usprawnia pracę banków spółdzielczych
Od lewej: Norbert Klimek, dr inż. Bożena Skibicka
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rozmowa z Norbertem Klimkiem, prezesem Banku Spółdzielczego w Lipce i dr inż. Bożeną Skibicką, pełnomocnikiem firmy mis².

Jaki był powód poszukiwania systemu obiegu dokumentów w państwa banku?

Norbert Klimek: Banki w naszym kraju są przygniecione regulacjami i na razie nie widzę dla branży bankowej światełka w tunelu. Ich liczba rośnie wprost lawinowo. Przekłada się to oczywiście na ilość krążących po banku dokumentów. Jeśli bank pracuje w sposób tradycyjny, czyli z dokumentami papierowymi to coraz trudniej jest nad tym zapanować.

Bankiem w Lipce zarządzam od 1997 r. i chcę, aby był to bank o dobrej kondycji finansowej, z dobrze zaprojektowanym systemem zarządzania, wspieranym przez nowoczesne technologie. W 2019 r. przeszliśmy z systemem bankowym do scentralizowanego systemu SGB – DEF 3000. Uważam, że była to bardzo dobra decyzja, zarówno ze względów ekonomicznych, jak i bezpieczeństwa. Wdrożenie zrzeszeniowego rozwiązania DEF 3000 pozwoliło na odciążenie nas od wielu codziennych obowiązków. Jednak System bankowy nie automatyzuje pracy w back office, a ja zacząłem ginąć w papierach. Wtedy właśnie przeczytałem w „Miesięczniku Finansowym BANK” wywiad z panią prezes Katarzyną Misiak z Banku Spółdzielczego w Miliczu, która przedstawiała, jak udało się jej stosunkowo szybko i sprawnie wdrożyć system obiegu dokumentów, a był to właśnie system mis².

Co może usprawnić platforma mis² w banku spółdzielczym?

Bożena Skibicka: Aplikacja iP24 przygotowana dla banków spółdzielczych umożliwia usprawnienie pracy w back office. Porządkuje sposób przechowywania dokumentów, dostarczając model przechowywania danych w formie struktury segregatorów elektronicznych wraz z systemem uprawnień. Automatyzuje proces tworzenia, zatwierdzania oraz udostępniania zarządzeń i regulacji, proces potwierdzania zapoznania się z zarządzeniami, regulacjami i innymi ważnymi dokumentami, proces monitorowania dostępu do dokumentów, proces rejestrowania i dystrybucji przychodzących pism. Obsługuje także proces przenoszenia do centralnego repozytorium dokumentów przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej z zapewnieniem ich poufności.

Wdrożona aplikacja tworzy dla każdego pracownika jego elektroniczne miejsce pracy, które zapewnia szybką komunikację ze współpracownikami oraz dostęp do potrzebnych dokumentów, które pracownik odnajduje zawsze w aktualnej wersji. Aplikacja pomaga w przeprowadzeniu transformacji cyfrowej, zapewnia przeniesienie się ze świata papieru i poczty elektronicznej do świata organizacji, w których pracuje się z dokumentem elektronicznym zgodnie ze zautomatyzowanymi procesami.

Jakie zalety platformy mis² należy podkreślić?

Bożena Skibicka: Aplikację stworzyliśmy wspólnie z Bankiem Spółdzielczym w Miliczu. Jest przygotowana do wdrożenia w back office każdego banku spółdzielczego. Oczywiście mogą wystąpić róż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK