Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Technologie | Metodyka umożliwia rozwój

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Technologie | Metodyka umożliwia rozwój
Fot. alexdndz/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Poziom cyfryzacji polskiego społeczeństwa i gospodarki w większości obszarów wypada poniżej unijnej średniej. Pozytywnym wyjątkiem od wielu lat pozostaje sektor finansowy, w którym rodzime rozwiązania stanowią wzór do naśladowania dla innych krajów.

W porównaniu z innymi państwami regionu ogólny poziom ucyfrowienia Polski wypada mało optymistycznie. Według rankingu DESI (Digital Economy and Society Index), czyli indeksu gospodarki i społeczeństwa cyfrowego krajów Unii Europejskiej, nasz kraj od kilku lat pozostaje na jednym z ostatnich miejsc. Wynika to przede wszystkim z niedostatecznej integracji technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach. Z łącznym wynikiem 41 pkt. Polska w 2021 r. wyprzedzała jedynie Grecję, Bułgarię oraz Rumunię i mimo wyraźnego wzrostu, wciąż pozostaje daleko od unijnej średniej, która wyniosła 50,7 pkt.

Nie wszyscy tworzą strategię

W ostatnich latach (2016–2021) poziom zaawansowania cyfrowego wyrażony wskaźnikiem DESI w Polsce rósł w tempie 8–11% r/r, powoli goniąc UE. Zaledwie jedna na cztery firmy z całej Polski, które wzięły udział w badaniu KPMG, przeprowadzonym w partnerstwie z Microsoft, posiadała na początku 2022 r. gotowy dokument dotyczący strategii transformacji cyfrowej. Najczęściej nie były to duże firmy, ale podmioty średniej wielkości zatrudniające między 50 a 249 pracowników (30% wskazań). Biorąc pod uwagę sektor działalności, strategię transformacji cyfrowej najczęściej wprowadziły firmy: finansowe (44%) oraz zajmujące się technologiami informacyjnymi, mediami i komunikacją (32%). Wśród przedsiębiorstw, które nie posiadają dokumentu dotyczącego strategii transformacji cyfrowej, zaledwie 9% chce wypracować taki formalny dokument jeszcze w br. Z badania wyraźnie wynika, że obecne nastawienie do procesu i plany przyszłych postępów cyfryzacji są bardziej zaawansowane w firmach, które wprowadziły strategię cyfryzacji.

Wyniki badania wskazują, że 38% podmiotów przykłada dużą, a kolejne 13% wręcz bardzo dużą wagę do transformacji cyfrowej. Natomiast już zaledwie 29% badanych wskazało, że ich firmy w dużym lub bardzo dużym stopniu inwestują w technologie cyfrowe dla poprawienia pozycji konkurencyjnej. Tak duży dysonans pomiędzy powszechną potrzebą cyfryzacji i podejmowanymi działaniami obrazuje potrzebę zwiększenia zasobów niezbędnych dla powodzenia procesu transformacji cyfrowej przedsiębiorstw działających w Polsce.

Nowoczesne technologie to dziś podstawa prowadzenia biznesu bankowego. Klient chce mieć dostęp do usług tu i teraz, i tylko technologia jest w stanie sprostać jego potrzebom.

– Technologie z obszaru big data są kluczowe w sferze bezpieczeństwa transakcji, ochrony danych, niezakłóconego dostępu do bankowości. Sztuczna inteligencja może wspierać systemy decyzyjne i scoringowe. Umożliwia funkcjonowanie takich usług, jak konto na selfie czy wspomagać klientów w analizie swojego portfela wydatków. Z kolei obecność w chmurze danych daje bankom szansę na większą zwinność i sprawność ich organizacji, obniżenie kosztów czy zapewnienie odpowiedniego poziomu ciągłości działania. Technologia zapewnia również bezpieczeństwo, które z perspektywy klientó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK