Nowoczesny Bank Spółdzielczy | RBS W MALANOWIE | Spółdzielcy z Malanowa w ekstremalnych warunkach świetnie zdali egzamin

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | RBS W MALANOWIE | Spółdzielcy z Malanowa w ekstremalnych warunkach świetnie zdali egzamin
Fot. www
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank spółdzielczy to wspólna własność wszystkich członków. Bankowość spółdzielcza cieszy się wysokim zaufaniem społecznym, jest przyjazna klientom, obsługując ich niezależnie od statusu finansowego. Jest niezwykle potrzebna w środowisku lokalnym, dobrze wpisując się w jego funkcjonowanie - przekonywał Jan Tygielski, prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie, podczas zebrania przedstawicieli tej instytucji, 22 czerwca br.

Wymownym miernikiem owego zaufania dla RBS w Malanowie jest przeszło 12-procentowy wzrost wartości depozytów, ulokowanych w roku ubiegłym, kiedy stopy procentowe ewidentnie nie sprzyjały takim decyzjom. Dopływ tych środków przyczynił się zarazem do zwiększenia sumy bilansowej tej instytucji o jedną dziesiątą, do wysokości 364 mln 634 tys. zł. – Po stronie aktywów najważniejszą pozycję stanowią kredyty, wynoszące 189 mln 622 tys. zł, następnie lokaty w banku zrzeszającym, rezerwy obowiązkowe i środki w Spółdzielczym Systemie Ochrony, o łącznej wartości 81 mln 533 tys. zł, obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiego Funduszu Rozwoju na kwotę 40 mln zł, wreszcie obligacje komunalne warte 16 mln zł – przypomniał Jan Tygielski, wskazując zarazem, iż wskutek niestabilnej sytuacji makroekonomicznej wartość portfela kredytowego banku obniżyła się o 3,5 mln zł. W zdecydowanej większości za wynik ten odpowiada zmniejszone zainteresowanie inwestycjami, co przekłada się na ograniczenie zaciągania kredytów na ten cel zarówno przez firmy, jak i gospodarstwa rolne.

Wskaźniki ostro w górę

Pomimo tak niekorzystnych uwarunkowań gospodarczych, Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie utrzymał trend poprawy jakości portfela kredytowego. W ciągu minionych 12 miesięcy wskaźnik zagrożonych zobowiązań z tego tytułu obniżył się z 4,07% na koniec 2020 r. do 3,68%. To rezultat lepszy aniżeli średnia dla całego zrzeszenia, zauważył prezes banku, dodając zarazem, iż oczekiwania władz tej instytucji są znacznie wyższe. Istotnemu podwyższeniu uległa stopa zwrotu z aktywów (ROA). Beata Wieczorek, wiceprezes zarządu RBS w Malanowie zwróciła uwagę, iż w ciągu roku wzrosła ona z niespełna 0,4% do przeszło 0,6%, co oznacza dynamikę na poziomie 0,22 pkt. proc. Podobnie w przypadku zyskowności kapitałów własnych (ROE) bank odnotował solidny wzrost o 2 pkt. proc., z 2,9% na koniec 2020 r. do 4,95% dwanaście miesięcy później. Na stabilnym poziomie utrzymał się współczynnik kapitałowy, jak również wskaźnik kosztów do przychodów.

Przy takich wskaźnikach, ocena ze strony wewnętrznego organu nadzoru banku mogła być tylko jedna. – Rada Nadzorcza stwierdza, że Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie jest zarządzany prawidłowo, jego sytuacja jest stabilna. O powyższej ocenie świadczą dobre wyniki finansowe banku, uzyskane w wymagającym otoczeniu makroekonomicznym, efektywne zarządzanie ryzykiem, sprawny system kontroli wewnętrznej – podsumował jej przewodniczący, Piotr ­Gebler, prezentując sprawozdanie z działalności rady w roku 2021.

Apel o proporcjonalne przepisy

...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK