Nowoczesny Bank Spółdzielczy | POLITYKA CZŁONKOWSKA | Właściciele i udziałowcy

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | POLITYKA CZŁONKOWSKA | Właściciele i udziałowcy
Foto: Adobe stock
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Banki spółdzielcze różnią się od innych instytucji finansowych formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej, głównym celem której jest wspieranie członków w sferze ekonomicznej i społeczno-kulturalnej. Przywiązują przy tym dużą wagę do rozwoju lokalnej społeczności, realizując cele ważne i akceptowane przez pozostałych interesariuszy: klientów niebędących członkami banku, jego pracowników oraz lokalne instytucje sportowe, kulturalne i społeczne.

Dr hab. Eugeniusz Gostomski
PROFESOR UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Członkowie banku spółdzielczego są jego właścicielami i przyczyniając się do jego rozwoju nie tylko poprzez udział w funduszach własnych instytucji, ale także wykorzystując znajomość lokalnych uwarunkowań jej funkcjonowania i swoje doświadczenie w pracach jej organów.

Warunek sine qua non

Bez członków nie mógłby istnieć żaden bank spółdzielczy. Udziały członkowskie zwiększają bowiem jego bazę kapitałową, ułatwiając mu spełnienie wymogów nadzorczych w zakresie funduszy własnych i pozwalając na zwiększenie akcji kredytowej. Należy jednak pamiętać, iż udziały członkowskie są drogim składnikiem funduszy własnych, bowiem oczekiwana od nich dywidenda, która stanowi dla banku koszt, jest znacznie wyższa od rynkowego oprocentowania kapitału.

Zgodnie ze statutem banku jego członkiem może być osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych i osoba prawna, która złożyła pisemną deklarację członkowską, wniosła wpisowe w określonej wysokości i wykupiła co najmniej jeden lub dwa udziały. Z reguły banki spółdzielcze ograniczają łączną wartość udziałów posiadanych przez jednego członka, np. do 5% wartości funduszu udziałowego. Wymaga się też od członków, aby byli klientami swojego banku. Jednocześnie każdy z nich posiada szereg praw, m.in. ma prawo do:

 • uczestniczenia w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grupy Członkowskiej, do której należy;
 • wybierania i bycia wybieranym do organów swojego banku;
 • zapoznania się z rocznym sprawozdaniem z jego działalności, łącznie ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta;
 • udziału w wypracowanej przez bank w danym roku nadwyżce bilansowej.

Mniej banków, więcej członków

Choć w ostatnich kilkunastu latach w krajach Unii Europejskiej liczba banków spółdzielczych znacząco się zmniejszyła, to liczba ich członków wzrosła. Według danych EACB (European Association of Co-operative Banks), na koniec 2008 r. w krajach unijnych funkcjonowało 3931 banków spółdzielczych, które liczyły 46,457 mln członków, zaś na koniec 2019 r. było ich 2640, a ich członków 60,006 mln. Dane te nie obejmują Wielkiej Brytanii, choć ta w latach 2008–2019 należała do UE.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK