Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Lokalność | Poprawna komunikacja to klucz do sukcesu na rynku usług finansowych

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Lokalność | Poprawna komunikacja  to klucz do sukcesu  na rynku usług finansowych
Fot. Bank Rumia Spółdzielczy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
z Aleksandrem Borzymowskim prezesem zarządu Banku Rumia Spółdzielczego rozmawiali Maciej Małek i Karol Mórawski.

Kontynuując rozmowę, której plon prezentowaliśmy Państwu w wydaniu czerwcowym naszego tytułu poszerzyliśmy jej agendę o przemyślenia dotyczące relacji z otoczeniem rynkowym i wewnątrz organizacji, gdyż jak dowodzi nasz rozmówca, także od nich zależy perspektywa pomyślnego rozwoju bankowości lokalnej.

Bank Rumia Spółdzielczy funkcjonuje w bezpośrednim sąsiedztwie dużej aglomeracji, jaką jest Gdynia i całe Trójmiasto. W jakim stopniu w swej ofercie i komunikacji z klientami należy uwzględniać działania, podejmowane przez instytucje działające w sąsiedztwie?

Rynek Aglomeracji Trójmiejskiej można postrzegać bardzo szeroko, począwszy na Pruszczu Gdańskim, a na Wejherowie skończywszy. To w sumie sześć połączonych ze sobą w jeden organizm miast, które zamieszkuje ponad milion osób. To także obszar bardzo rozwinięty i aktywny gospodarczo.

Trudno nie zwracać uwagi na to co i jak robią inne instytucje finansowe, szczególnie te z największym udziałem w rynku i najczęściej wybierane przez klientów. Z uwagi na mniejszy zakres świadczonych usług, a także ograniczenia technologiczne, kapitałowe nie jesteśmy w stanie powielać oferty konkurencji. Nie oznacza to jednak, że nie mamy przewag dających nam możliwości rozwoju. Na wymagającym rynku dużej aglomeracji miejskiej musimy szczególnie dbać o jakość naszych usług, ich transparentność, stale poszerzać ofertę, budować trwałe relacje. Istotnym elementem w budowaniu naszej pozycji rynkowej jest komunikacja.

Banki spółdzielcze nie są dobrze rozpoznawane na rynku wielkomiejskim, klienci niewiele wiedzą na nasz temat. Patrząc z tej perspektywy, a także naszego niewielkiego, jako sektora udziału w tym rynku, istnieje stosunkowo małe prawdopodobieństwo konkurowania pomiędzy bankami spółdzielczymi o tego samego klienta. Ważnym jest zatem aby dzięki dobrej ofercie, jakości serwisu opinia o nas była jak najlepsza. W przypadku finansowania inwestycji istotnym komunikatem dla rynku jest współpraca sektora w ramach konsorcjów kredytowych. Element współpracy powinien przejawiać się na każdej płaszczyźnie relacji z klientami, byłoby źle gdyby banki spółdzielcze próbowały konkurować między sobą. Musimy bacznie obserwować poczynania dużych graczy, starać się dotrzymywać im kroku, tam gdzie jest to możliwe wyprzedzać, co czasem się nam z powodzeniem udaje. Potrzebujemy tu bliskiej współpracy pomiędzy bankami działającymi nie tylko na naszym lokalnym rynku ale także w ramach całego Zrzeszenia, które musi stawiać czoła tej samej konkurencji. Niezbędna jest zatem również ścisła współpraca z bankiem zrzeszającym w celu poprawy, wzbogacenia oferty i procesów. Oczywiście ostateczny wybór partnera w biznesie zawsze należy do klienta.

Co należy uczynić przechodząc na cyfrowe kanały komunikacji i obsługi klienta, by bank był atrakcyjnym i przyjaznym środowiskiem pracy?

Pandemia znacząco przyspieszyła zmianę w sposobach komunikacji. Dotyczy to zarówno naszych relacji z klientami jak i tych wewnątrz firmy. Z jednej strony można powiedzieć, że jest łatwiej i szybciej, ale z drugiej strony wprowadzone nagle zmiany i ograniczenia dotyczące spotkań, naszej obecności w pracy i wyjazdów służbowych wymagają od nas nowej organizacji tej sfery. Aby tak się stało zacząć należy od infrastruktury technicznej, trzeba posiadać sprzęt i oprogramowanie, to wydaje się oczywiste, ale zaraz potem problemem mogą okazać się łącza, kłopoty z ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK