Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Konsolidacje | Warto się łączyć

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Konsolidacje | Warto się łączyć
Fot. BS w Kłobucku
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Tak twierdzą członkowie zarządu Banku Spółdzielczego w Kłobucku w rozmowie z Karolem Mórawskim.

W jakich okolicznościach powstała koncepcja łączenia Banku Spółdzielczego w Kłobucku z Bankiem Spółdzielczym w Popowie z siedzibą w Zawadach? Czy przed łączeniem obie instytucje podejmowały jakiekolwiek wspólne działania, a jeśli nie, to jak doszło do skojarzenia partnerów? Czy decyzja o łączeniu została spontanicznie podjęta przez obie instytucje, czy też była w tej materii jakaś inspiracja ze strony banku zrzeszającego, IPS bądź nadzoru?

Paweł Lewera, były z-ca prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Popowie z siedzibą w Zawadach obecnie wiceprezes zarządu Banku Spółdzielczego w Kłobucku: Inicjatorami łączenia byliśmy my, zarząd Banku Spółdzielczego w Popowie. Wpłynęło na to kilka przesłanek. Pierwszą z nich były zbyt małe zyski, spowodowane głównie przez drastyczny spadek stóp procentowych, braki środków na wdrażanie nowych technologii informatycznych przy równoczesnym wzroście oczekiwań i potrzeb klientów, pogorszający się wskaźnik C/I, wzrastające wymagania regulacyjne i ostrożnościowe oraz ograniczenia kadrowe. Kolejną przesłanką była również decyzja ówczesnej pani prezes BS w Popowie o przejściu na emeryturę. Funkcjonowanie takiego małego podmiotu, jak ta instytucja, było w dobie pandemii i zerowych stóp procentowych bardzo trudne, nasze obligo kredytowe nie generowało wystarczających wyników, które pozwoliłyby samodzielnie prowadzić działalność. Wszystkie te czynniki przyczyniły się do podjęcia rozmów z Bankiem Spółdzielczym w Kłobucku, z którym przez wiele lat współpracowaliśmy i który był dużo silniejszy kapitałowo i organizacyjnie.

Na ile doświadczenia z roku 2018, dotyczące łączenia z Bankiem Spółdzielczym we Wręczycy Wielkiej, wpłynęły na ułożenie i przeprowadzenie ostatniego łączenia, a w jakim stopniu te procesy różniły się od siebie?

Tomasz Jaworski, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Kłobucku: W 2018 r. rzeczywiście byliśmy pionierami łączenia banków spółdzielczych ponieważ wówczas procesy takie odbywały się incydentalnie. Nie było takich doświadczeń, jak w 2021 r., kiedy to tych fuzji było naprawdę dużo. Wypracowany w 2018 r. umożliwił dość szybkie przeprowadzenie procesu łączeniowego. Pierwsze rozmowy z Bankiem Spółdzielczym w Popowie z siedzibą w Zawadach odbyły się w maju 2021 r., a cały proces zakończył się 31 października. Na koniec sierpnia wszystkie dokumenty dotyczące wniosku o połączenie się banków wysłaliśmy do Komisji Nadzoru Finansowego, w celu udzielenia zgody na to połączenie. Na cały proces łączeniowy nie było wiele czasu, ale bardzo staraliśmy się przeprowadzić go szybko i sprawnie. Po połączeniu klienci przyłączonego banku mogli korzystać z produktów, które my jako Bank Spółdzielczy w Kłobucku już posiadaliśmy, a Bank Spółdzielczy w Popowie jeszcze nie, tj. mojeID, BLIK czy aplikacja mobilna. To jest bardzo ważne, zwłaszcza dla młodych klientów.

W jakim stopniu proces łączeniowy był wspomagany przez struktury banku zrzeszającego, w tym w szczególności system ochrony instytucjonalnej?

Paweł Lewera: Wsparcie tych instytucji odegrało istotną rolę w procesie łączenia, choćby dzięki udostępnieniu wiedzy eksperckiej, wzorcowych dokumentów, które można było wykorzystać przy integracji banków. Z łączeniem wiązała się konieczność przeprowadzenia audytu, trzeba było przedstawić jego wyniki w określonym czasie, a organy banku miały podjąć konkretne decyzje. Wszystkie zaangażowane w proces osoby stanęły na wysokości zadania, dzięki czemu udało się w tak krótkim czasie rozpocząć i zakończyć procedurę łączeniową.

Agnieszka Grzywińska, wiceprezes zarządu Banku Spółdzielczego w Kłobucku: Bank BPS przygotował specjalnie dla naszego procesu łączeniowego manual, w którym zawarł wszystkie czynności, jakie oba banki muszą wykonać oraz podał termin ich realizacji. Było to bardzo pomocne w przeprowadzeniu procesu łączeniowego.

Tomasz Jaworski: Wyzwaniem przeprowadzenia procesu łączeniowego w tak krótkim czasie było ustalenie terminu przeprowadzenia audytu due diligence w Banku Spółdzielczym w Popowie z siedzibą w Zawadach, tak aby decyzje, jakie musiały podjąć nasze organy statutowe, zostały powzięte po zapoznaniu się z protokołem poaudytowym i opinią SSOZ. Po drugie – ustalenie, do kiedy bank ma przesłać wniosek o połączenie do Komisji Nadzoru Finansowego tak, aby ona wydała decyzję w tym zakresie przed wyznaczonym dniem połączenia. Po trzecie – ustalenie statutowych terminów przeprowadzenia grup członkowskich oraz Zebrania Przedstawicieli, które musiało podjąć decyzję o połączeniu banków.

Co przemawiało za utrzymaniem marki Banku Spółdzielczego w Kłobucku? Czy był w ogóle rozważany rebranding, i jak do tej kwestii podchodzili przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Popowie z siedzibą w Zawadach, biorąc pod uwagę, że każdy z banków spółdzielczych czuje szczególną więź ze swą małą ojczyzną?

Tomasz Jaworski: Podczas ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK