Nowoczesny Bank Spółdzielczy | FLBS | Razem, czyli lepiej

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | FLBS | Razem, czyli lepiej
Fot. sukranbozdemir/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podczas tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych uczestniczyłem w debacie pod hasłem „Możliwości zwiększania dochodów poza odsetkowych, wspólne działania zrzeszeniowe i indywidulane inicjatywy. Czy i jak zmieniać model biznesowy”. Rozmawialiśmy nie tylko o możliwych źródłach dodatkowych przychodów, ale także szeroko rozumianej efektywności działania sektora spółdzielczego.

Aleksander Borzymowski
prezes zarządu Banku Rumia Spółdzielczy

Dzieląc się refleksją z tego spotkania, chciałbym przytoczyć cytat z książki Simona Sinka „Razem, czyli lepiej. Mała księga inspiracji”, który w moim odczuciu powinien determinować nasze działania, a który jednocześnie dobrze oddaje ducha idei spółdzielczości. Brzmi on następująco: „Kto chce iść szybko, wyrusza sam. Kto chce zajść daleko, wyrusza z innymi”.
Jeszcze nie tak dawno powszechnie zalecanym lekarstwem na poprawę sytuacji finansowej banków były procesy łączeniowe, które nie zdarzały się jednak zbyt często i nie przebiegały w sposób dobrowolny. Zmianę tej sytuacji zaczynamy obserwować w tym roku. Odnosząc się dzisiaj do dynamiki konsolidacji banków komercyjnych, mogę stwierdzić, że proces łączeniowy w bankowości spółdzielczej powinien być prowadzony na poziomie banków zrzeszających i systemów ochrony, co pozwoliłoby na osiągnięcie znaczących efektów synergii. Obawiam się, że na taki ruch będziemy musieli jeszcze poczekać.

Coraz istotniejsze staje się wspólne, zgodne działanie w ramach samych zrzeszeń. Mogą one istotnie przyspieszyć nasz rozwój technologiczny, ograniczyć koszty, skonsolidować rozproszone zasoby, co pozwoli na wzmocnienie naszej pozycji rynkowej, atrakcyjności oferty, rozpoznawalności marki oraz rozwoju i motywacji pracowników. Wszystko to wpływa na nieustający wzrost satysfakcji klientów, którzy są celem naszych działań i inspiracji.

Na problem wzrostu efektywności działania sektora proponuję spojrzeć z kilku perspektyw – strategii, technologii, modelu biznesowego, zaangażowania i pasji w pracy. Obszary te są ze sobą związane w sposób naturalny.

Strategia
Zatwierdzona w tym roku strategia zrzeszenia SGB „Otwieramy przyszłość”, a także poprzedzający ją rok intensywnej pracy, jasno pokazują kierunek, w którym chcemy i powinniśmy podążać. Warunkiem koniecznym dla skutecznej realizacji wspomnianych założeń jest przyjęcie spójnych strategii w każdym zrzeszonym banku spółdzielczym i ogromna determinacja w ich realizacji, na każdym poziomie.

Nie możemy sobie pozwolić na bierne obserwowanie wysiłków banku zrzeszającego lub na wybiórcze korzystanie z ich zrealizowanych elementów, kiedy jest nam to potrzebne. Pozytywną zmianą, którą obserwuję w okresie ostatnich lat, jest coraz rzadsze pojawianie się takich negatywnych postaw, co napawa optymizmem, gdy patrzymy na nasze plany i na to, co  możemy razem zrobić.

Patrząc z perspektywy zakończonych sukcesem działań z ostatnich trzech lat, widzimy, ż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK