Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Bankowość Lokalna

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Bankowość Lokalna
Fot. BS Koronowo
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Skoro przez półtora stulecia w różnych sytuacjach dziejowych bankowość lokalna utrzymała się lepiej lub gorzej i służyła społeczności lokalnej, to znaczy, że idea, która jej przyświecała, byśmy wspólnie, tworzyli dobro, którym możemy się podzielić i budowali to nasze otoczenie, ma głęboki sens, i że będzie mieć sens także w najbliższej przyszłości - twierdzi Alicja Huczyńska, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie. Rozmawiali z nią Maciej Małek i Jerzy Rawicz.

Zacznijmy od struktury lokalnego sektora finansowego. Czy polską bankowość spółdzielczą stać obecnie na utrzymywanie dwóch zrzeszeń?

– Odwrócę to pytanie: uważam, że polskich banków lokalnych nie stać, by w tej chwili podejmować decyzje odnośnie utworzenia jednego zrzeszenia. Gdyby taka struktura miała powstać, musiałaby być ona bardzo stabilna, a sam bank zrzeszający powinien dysponować poparciem ponad 500 instytucji lokalnych, co w obecnych realiach nie wydaje się możliwe. Pamiętajmy też, że obecny podział na dwa zrzeszenia w dużym stopniu ma uzasadnienie geograficzne, można wskazać obszary Polski, na których dominują instytucje zrzeszone w SGB albo BPS. Są oczywiście wyjątki od tej reguły, ale nie mają one charakteru reprezentatywnego.

Warto podkreślić, że obydwa banki zrzeszające zaczynają w istotny sposób być wsparciem i partnerem w aktywności biznesowej swych członków. W związku z funkcjonowaniem spółdzielczych systemów ochrony, głównym zadaniem zrzeszeń jest obecnie wspieranie nas w rozwoju biznesu. Za zmianą obecnej struktury zdaje się wprawdzie przemawiać argument kosztowy, niemniej na chwilę obecną uważam, że znacznie lepszy efekt optymalizacji można uzyskać, jeśli obecne struktury będą zoptymalizowane zarówno pod względem organizacyjnym, jak i kosztów funkcjonowania. Powtórzę: jesteśmy tak zróżnicowanymi podmiotami, że funkcjonowanie dwóch zrzeszeń na ten moment wydaje mi się optymalnym rozwiązaniem. Bardzo dobrze, że są widoczne wspólne działania, chociażby dobra współpraca na poziomie organów banków – zarządów, rad zrzeszenia czy rad nadzorczych banków zrzeszających. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że prędzej czy później może dojść do integracji na poziomie zrzeszeniowym.

Integrację sektora w omawianym kierunku można by rozpocząć od scalenia funkcjonujących dwóch IPS. Najpierw ujednolicamy podejście do ryzyka, po to by w przyszłości zintegrować się biznesowo poprzez połączenie zrzeszeń.

Jak w takim razie postrzegać rolę banków zrzeszających w obecnych realiach?

– Jak już wspomniałam, banki zrzeszające powinny być dla nas wsparciem w rozwoju biznesu. Myślę choćby o dostarczaniu wspólnych rozwiązań, szczególnie w obszarze IT, które pozwoliłyby zoptymalizować koszty funkcjonowania każdego z banków. Niezwykle istotne jest działanie w sferze doradztwa i wyspecjalizowanych usług dla klientów. Obecnie funkcjonuje wiele programów pomocowych dla gospodarki, zarówno na szczeblu wojewódzkim, rządowym, jak i europejskim. Wiele z nich może stanowić cenne wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców bądź rolników, rzecz w tym, że na poziomie lokalnym banki nie dysponują tak rozległymi zasobami, by przeanalizować całą tę ofertę. Tu widzę dużą rolę banków zrzeszających, które mogłyby na bieżąco prowadzić monitoring uruchamianych programów i przekazywać informację na ich temat swym członkom, wraz ze wskazaniem trybu działania, pozwalającego naszym klientom wnioskować o te fundusze.

Trzecim obszarem aktywności zrzeszeń jest ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK