Nowoczesne Zarządzanie Biznesem: Bankowcy oceniają rok 2014 jako zgodny z oczekiwaniami

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kf.2014.k4.foto.014.250xJaki był dla polskiej bankowości rok 2014? W styczniu 2014 r. środowisko bankowe oczekiwało, że będzie to rok dobry lub bardzo dobry, że będzie to czas przechodzenia z modelu zaciskania pasa do modelu właściwego dla okresu korzystnej koniunktury. Środowisko bankowe w 2014 r. wkraczało z optymizmem i oczekiwaniem poprawy sytuacji na rynku. Po roku bankowcy oceniają, że 2014 był rokiem zgodnym z przewidywaniami środowiska.

Marcin Idzik

Miniony rok w opiniach środowiska bankowego oceniono jako wymagający, a jednocześnie bardziej korzystny dla banków niż 2013. Wzrost optymizmu był powszechny, lecz podobnie do 2013 r. jego dynamika wyjątkowo powolna. Wnioski wypływające z minionych lat pozwoliły jednak z dystansem spoglądać na korektę zbyt optymistycznych prognoz już po I kwartale 2014 r. Dopiero w IV kw. 2014 r. można było mówić o upowszechnieniu pozytywnych kierunków zmian – to jednak scenariusz, który doskonale znamy także z 2013 r.t

Oceniając ubiegłoroczną sytuację z perspektywy placówek bankowych, należy stwierdzić, że był to okres oczekiwania rychłej poprawy sytuacji na rynku bankowym. Określenie „kryzys” przestało być adekwatne do oceny bieżącej sytuacji, nabrało znaczenia właściwego dla wyciągania wniosków oraz działań regulacyjnych. Miniony rok nie pozwala jednak użyć określenia – ożywienie, a bynajmniej kwestia definicyjna na to nie pozwala. Odpowiedź branży bankowej na tę sytuację możemy poznać jednak po satysfakcjonujących wartościach parametrów sprawozdawczości statystycznej banków, ale również opiniach, które poznajemy w comiesięcznych badaniach koniunktury w bankowości.

Odchodząc od twardej statystyki w kierunku ocen jakościowych formułowanych głosami dyrektorów placówek bankowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, nie sposób pominąć prognoz stawianych przez środowisko bankowe na dobiegający końca rok. Nastąpi wzrost przychodów banków – to najczęściej formułowana w styczniu 2014 r. przez dyrektorów placówek bankowych projekcja na dobiegający końca rok. Zgodnie z tą projekcją przychody banków miały być generowane wzrostem aktywności klientów banków i co za tym idzie wzrostem sprzedaży produktów bankowych. W mniejszym stopniu – zupełnie odmiennie niż w poprzednich latach wpływ na poprawę przychodów miał wywrzeć wzrost cen usług bankowych. Kluczową zmianą jakościową była przewidywana modyfikacja kierunkowego modelu działania banków z dotychczasowego – kryzysowego na model bardziej właściwy dla okresu poprawy koniunktury.

Marcin Idzik,

Associate Director, TNS Polska. Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. Ekspert z 11-letnim doświadczeniem w realizacji projektów wizerunku i reputacji instytucji rynku finansowego, relacji instytucji finansowych z klientami oraz badań koniunktury gospodarczej. Ekspert z zakresu badań koniunktury gospodarczej, symulacji i prognozowania gospodarczego. Komentator regularnych badań koniunktury w bankowości oraz bieżących wydarzeń w sektorze bankowym. Autor dwóch książek oraz ponad 100 opracowań naukowych z dziedziny problematyki rynków finansowych, makroekonomii oraz zastosowań metod ilościowych w badaniach ekonomicznych.

W styczniu 2014 r. ponad połowa badanych (67 proc.) kierowników i dyrektorów placówek bankowych przewidywała, iż sytuacja banków w 2014 r. będzie lepsza niż w 2013 r., pogorszenia sytuacji oczekiwało zaledwie 7 proc. badanych. Po roku w grudniu 2014 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI