Nowe zasady wypłaty becikowego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

niemowle.250xOd 1 stycznia 2012 roku zmieniają się zasady ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka.

Od nowego roku prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz prawo do wypłaty becikowego z tegoż samego tytułu będzie przyznawane na nowych zasadach. Będzie je mogła dostać osoba, która przedstawi, że matka dziecka była pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Przepisy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie zezwalają na zastąpienie ww. zaświadczenia oświadczeniem.

Wzór zaświadczenia określony jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 roku, które wchodzi w życie 1 stycznia 2012 roku. Dotyczy ono formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka ((Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

Podstawa prawna:

  • art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
  • art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301).

Źródło: www.samorzad.infor.pl