Nowe władze Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego

Nowe władze Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego
Źródło: PFAG
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Walne Zebranie Członków Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego wybrało nowe władze na kadencję w latach 2022-2026.
Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. Politechniki Białostockiej.

Zgodnie z wieloletnią tradycją co cztery lata następuje zmiana na stanowisku Prezesa Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego.

Naprzemiennie funkcję tę sprawują przedstawiciele środowisk gospodarczego i akademickiego.

W tym roku w fotelu prezesa PFAG prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej zastąpiła Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich.

Wyboru dokonało Walne Zebranie Członków PFAG. Nowe władze wybrano na kadencję do 2026 roku.

Wiceprezesem zarządu został wybrany Krzysztof Pietraszkiewicz.

W składzie zarządu znaleźli się również: Andrzej Graboś, prezes Zarządu POLMOTORS; prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej i przewodniczący KRASP; oraz Artur Pollak, prezes APA Group.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Konrada JaskółęJerzego Lisa oraz Waldemara Zbytka.

Walne Zebranie Członków PFAG podjęło też uchwałę o utworzeniu Rady PFAG – jako ciała doradczego, opiniującego i inspirującego, w którym mogłyby działać także osoby nie będące Członkami stowarzyszenia, ale wspierające jego misję.

Celem Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego jest działanie na rzecz budowania zrozumienia i współpracy między środowiskami akademickimi i środowiskami gospodarczymi oraz wspieranie procesów modernizacji gospodarki i szkolnictwa.

Źródło: Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze / PFAG