Nowe Instrumenty Finansowe UE dla biznesu czas zacząć!

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

141007.zbp.kpk.01.400Wystartowały pierwsze konkursy na wsparcie dla biznesu nowej europejskiej puli finansowej (2014-2020). Zmierzą się w nich m.in. kandydaci na pośredników finansowych z całej Europy. Także polscy przedsiębiorcy mogą zyskać dostęp do miliardów euro grantów i preferencyjnego finansowania. Stopień wykorzystania tych środków w Polsce zależy m.in. od zaangażowania krajowych instytucji finansowych, aplikujących do roli narodowych pośredników finansowych poszczególnych programów.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Europejski Bank Inwestycyjny ogłosiły właśnie pierwsze konkursy dla przedsiębiorców i dla instytucji finansowych. Konkursy te dotyczą programów ramowych UE: COSME (program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP)i Horyzont 2020 (program na rzecz badań naukowych i innowacji).

Dzięki wspólnym działaniom Komisji Europejski, polskiego rządu i naszego rynku finansowego powiększa się oferta finansowa dla polskich przedsiębiorców oraz innych podmiotów zainteresowanych jej wykorzystaniem dla rozwoju. Kolejne źródła finansowania są tym bardziej cenne, że skierowane są np. do początkujących czy do mikroprzedsiębiorców – czyli podmiotów napotykających największe trudności w dostępie do kredytu. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji, gdy wyczerpały się inne, bezzwrotne źródła wsparcia gospodarki – powiedziała Ilona ANTONISZYN-KLIK, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

W ramach programów ramowych na lata 2014-2020 Unia Europejska przeznaczy ponad 81 mld EUR na rozwój, w tym 4,5 mld na tworzenie nowych, preferencyjnych, instrumentów finansowych, wspierających dostęp przedsiębiorstw do finansowania. Według aktualnych szacunków, pozwoli to na uruchomienie preferencyjnej produktów finansowych o wartości ponad 70 mld EUR.

Z naszych informacji wynika, że znaczna liczba banków będzie zainteresowana nowym wsparciem. Pomoże im to rozwinąć ofertę i pozyskać nowych klientów. Przechodzenie z w systemie wsparcia gospodarki z modelu grantowego na rewolwingowy oznacza dobry kierunek, któremu środowisko finansowe kibicuje – powiedział dr Mieczysław GROSZEK, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Preferencyjne produkty zwrotne obejmą kredyty, pożyczki, leasing, gwarancje i poręczenia, a także wsparcie o charakterze kapitałowym, sekurytyzację oraz finansowanie typu mezzanine. W wielu przypadkach unijne wsparcie będzie bezpłatne dla przedsiębiorców, nie będzie też objęte reżimem pomocy publicznej.

Uruchomione właśnie konkursy to szansa zarówno dla polskich banków czy funduszy vc, jak i przede wszystkim dla samych przedsiębiorców. Wielu z tych ostatnich, bez takiej bezpłatnej gwarancji czy kapitału, albo nie założy, albo nie rozwinie działalności gospodarczej, w tym, najbardziej cennej dla naszego PKB- tj. proinnowacyjnej. Od października br., wszystkie polskie instytucje finansowe oraz inne zainteresowane podmioty mogą zgłaszać się do naszego ośrodka po pomoc w dotarciu tych instrumentów – powiedział Arkadiusz LEWICKI, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, działający przy Związku Banków Polskich uruchomił właśnie cykl szkoleń i warsztatów dla polskich instytucji finansowych, zamierzających aplikować po nowe unijne instrumenty. Seminaria zostały objęte patronatami Komisji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. KPK IF PUE prowadzi działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą w zakresie wszystkich programów UE, w których uwzględnione zostały instrumenty finansowe dla przedsiębiorców. Punkt ułatwia także małym przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania. KPK współpracuje z Siecią Europe Enterprise Network oraz z KPK Programów Badawczych UE przy Polskiej Akademii Nauk odpowiedzialnymi za pozostałe części obu ww. programów. Działalność KPK jest nadzorowana i finansowana przez Ministra Gospodarki we współpracy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministrem Pracy i Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Usługi KPK są świadczone bezpłatnie, na terenie całego kraju.
141007.nowe.programy.01.600

Instrumenty finansowe w programach UE 2014 – 2020, prezentacja – pobierz.

Łukasz Bogusz,
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE
Związek Banków Polskich,
www: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl
e-mail: programy@zbp.pl, Tel.: +48 22 696 64 95

141007.nowe.programy.kpk.01.600