Nowa wersja Verified by Visa

Nowa wersja Verified by Visa
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Visa poinformowała o zbliżającej się aktualizacji swojej usługi Verified by Visa – globalnego rozwiązania, które zwiększa bezpieczeństwo zakupów online, pomagając potwierdzić, że płatności dokonuje prawowity posiadacz karty Visa. Aktualizacja pozwala dostarczyć instytucjom finansowym i detalistom dodatkowe dane umożliwiające lepsze uwierzytelnianie konsumenta i zmniejszenie liczby transakcji nieuprawnionych dokonywanych za pośrednictwem przeglądarki na urządzeniach mobilnych lub komputerach stacjonarnych, w aplikacjach lub z poziomu urządzeń połączonych z internetem. Jednym z jej elementów jest wdrożenie 3-D Secure 2.0 – nowej generacji platformy bezpieczeństwa stworzonej przez Visa, na której opiera się usługa Verified by Visa.

Udoskonalona technologia, która stoi za usługą 3-D Secure 2.0, dostarcza wydawcom kart i detalistom dodatkowych narzędzi umożliwiających dostosowanie procesu uwierzytelniania, a jednocześnie zapewnia wygodną i szybką obsługę konsumenta. Tworząc możliwość wymiany informacji – w oparciu o współpracę partnerów w czasie rzeczywistym – Visa poprawia przepływ danych pomiędzy detalistami a wydawcami instrumentów płatniczych, co pozwala na poszerzenie ich zakresu o bezprecedensową liczbę dodatkowych informacji nt. transakcji (np. rodzaj urządzenia czy adres dostawy). Pozwala to detalistom i instytucjom finansowym na bardziej precyzyjne uwierzytelnianie konsumenta w czasie rzeczywistym, co – jak pokazują wyniki badań – skraca czas zakupu o 85% przy jednoczesnym zmniejszeniu skali zjawiska porzucania koszyka o 70%. Więcej informacji tutaj: http://bit.ly/2qDt4nh.

„W zakresie rozwiązań uwierzytelniających obserwujemy ogromny postęp, jaki dokonał się od czasów kart z paskiem magnetycznym i transakcji potwierdzanych podpisem. Wraz ze zmianami w sposobach płatności pojawiła się potrzeba tworzenia innowacji zapewniających większe bezpieczeństwo. Większość Europejczyków płaci już z użyciem urządzenia mobilnego, lecz ryzyko nadużyć i obawy o bezpieczeństwo są tym, co wciąż najbardziej odstrasza ich od takich płatności” – powiedział Mike Lemberger, wiceprezes ds. produktów w Europie, Visa.

„Dzięki pionierskiemu rozwojowi platformy 3DS 2.0, możemy zaoferować ulepszoną usługę autentykacji, zapewniającą większą szybkość i bezpieczeństwo płatności dokonywanych z poziomu urządzeń mobilnych. Tym samym detaliści internetowi w Europie zyskują możliwość zmniejszenia skali zjawiska porzucania koszyka. Aktualizacja usługi dostarcza również wszystkich narzędzi niezbędnych do zapewnienia zgodności z wymogami dyrektywy PSD2 w zakresie kart płatniczych, co jest znaczącą korzyścią, o której również należy pamiętać” – dodał Mike Lemberger.

Aby dać wydawcom kart i detalistom czas na przetestowanie rozwiązań Visa, realizację programów pilotażowych oraz dostosowanie tych rozwiązań i ich ostateczne wdrożenie, obecne zasady organizacji Visa dotyczące transakcji z wykorzystaniem 3-D Secure inicjowanych przez detalistów zaczną obowiązywać również w stosunku do zaktualizowanej wersji usługi od kwietnia 2019 r.* Detaliści i wydawcy kart pracują już nad wprowadzeniem nowej wersji usługi i – jak przewiduje Visa – pierwsze wdrożenia nastąpią w drugiej połowie 2017 r. Visa będzie kontynuować współpracę z instytucjami finansowymi i partnerami na całym świecie przy wspieraniu nowych rozwiązań 3-D Secure 2.0, przy czym główny nacisk położony zostanie na dalsze zwiększanie bezpieczeństwa płatności oraz usprawnianie autoryzacji, z myślą o zapewnieniu konsumentom jak największego komfortu płatności cyfrowych.

Zwiększona zdolność do obsługi różnych urządzeń pozwoli na ochronę konsumentów bez względu na to, gdzie i w jaki sposób zdecydują się dokonać płatności. Jak wskazują wyniki badań Visa obejmujących ponad 36 tys. respondentów w Europie (2016 Digital Payments Study), odsetek konsumentów regularnie płacących z użyciem urządzenia mobilnego wzrósł trzykrotnie w porównaniu z 2015 r. (54% wobec 18%). Wprowadzane ulepszenia w przyszłości ułatwią również integrację technologii płatniczych w ramach internetu rzeczy – a według szacunków agencji Gartner liczba urządzeń połączonych z internetem wzrośnie w 2020 r. do poziomu 20,8 mld. Ulepszone metody uwierzytelniania w oparciu o analizę ryzyka zmniejszą zakres problemów, redukując liczbę przypadków wymagających dodatkowej weryfikacji – np. za pomocą hasła statycznego czy kodu PIN – przy płatnościach z dowolnego urządzenia.

* Data kwiecień 2019 r. odnosi się do wszystkich regionów Visa na świecie. Istniejąca ochrona dla rozwiązań bezpieczeństwa opartych o rozwiązanie 3-D Secure 1.0 pozostanie w mocy.

Visa Inc.