Nowa ustawa deweloperska i Deweloperski Fundusz Gwarancyjny – jak w praktyce zminimalizować ryzyka

Nowa ustawa deweloperska i Deweloperski Fundusz Gwarancyjny – jak w praktyce zminimalizować ryzyka
Źródło: Deway
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Firma szkoleniowa DEWAY zaprasza na webinarium związane z nową ustawą deweloperską i interpretacją problematycznych przepisów. Portal BANK.pl jest patronem medialnym szkolenia.

Nowa ustawa deweloperska stała się faktem i pomimo oporów branży deweloperskiej obowiązuje od 1 lipca 2022 roku.

Zapewne dla każdego, kto zna przepisy nowej ustawy i ma obowiązek stosowania ich w praktyce, jest rzeczą oczywistą, że ustawodawca wprowadził w życie nie tylko znacznie bardziej skomplikowany akt prawny, zawierający dwa razy więcej przepisów, ale też w istocie rzeczy akt, który już na starcie budzi szereg wątpliwości interpretacyjnych, generując przez to zwiększoną odpowiedzialność podmiotów obowiązanych pracować na bazie nowej ustawy.

Uczestnicząc w webinarium:

– otrzymasz dużą dawkę wiedzy, praktycznych wskazówek, rozwiązań i inspiracji;

– dowiesz się, gdzie najczęściej mogą pojawić się błędy;

– upewnisz się czy udało się w pełni zrealizować zamierzenia ustawodawcy;

– przedstawimy, jak wygląda praktyczne ujęcie obowiązków, które na poszczególne podmioty nakłada ustawa;

– będziesz wiedział, jak wygląda porównanie stanów prawnych przed i po 1 lipca 2022 roku;

– poznasz praktyczne aspekty cesji umów deweloperskich z nabywców w rozumieniu ustawy na podmioty trzecie nie będące nabywcami.

Czytaj także: Ustawa deweloperska: prawa kupujących będą silniej chronione, ale mieszkania zdrożeją?

Program webinarium

 1. Jak zawierać umowy w rozumieniu nowej ustawy deweloperskiej?
 2. Czy każdy konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego wypełniać będzie definicję nabywcy z nowej ustawy?
 3. Jak zawierać umowy, gdy nabywcą nie będzie podmiot zdefiniowany ustawowo?
 4. Jaki wpływ będzie mieć nowe ujęcie konsumenta na możliwość powoływania się na klauzule abuzywne w umowach zawieranych przez deweloperów?
 5. Czym się różnią klauzule abuzywne od  nieważnych postanowień umownych?
 6. Jak dokonywać cesji umów zawieranych w oparciu o przepisy nowej ustawy na rzecz podmiotu nie wypełniającego ustawowej definicji?
 7. Do jakiego stopnia bank i na którym etapie ma prawo ingerować w treść zawieranej umowy, z uwzględnieniem różnic na etapie banku prowadzącego rachunki powiernicze, a banku kredytującego konsumentów?
 8. Jak w praktyce wygląda zakres stosowania ustawy pod kątem umów zobowiązujących oraz umów przedwstępnych do umów zobowiązujących?
 9. Jakie są praktyczne i prawne aspekty zawierania umów przedwstępnych przez deweloperów?
 10. Jak praktycznie podejść do zawierania umów rezerwacyjnych?
 11. Które istotne regulacje zostały pominięte w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego?
 12. Jak wyglądają praktyczne aspekty wydzielenia zadań inwestycyjnych przez deweloperów?
 13. Jak poradzić sobie z zawieraniem umów w przedmiocie lokali użytkowych w kontekście przepisów nowej ustawy?
 14. Jak praktycznie wypełniać obowiązki informacyjne deweloperów oraz jak radzić sobie z rozszerzonym zakresem informacji, które muszą znaleźć się w nowym prospekcie informacyjnym
 15. Jak praktycznie podejść do zasad odbiorów lokali czy domów, zwłaszcza w przypadku występowania wad tzw. istotnych?
 16. Kiedy bank ma obowiązek wypłaty środków na rzecz nabywców w przypadku odstąpienia od umowy? – problemy praktyczne i luka ustawowa
 17. Jak pod rządami nowej ustawy zakreślana jest odpowiedzialność deweloperów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy?
 18. Jakie są obowiązki i uprawnienia banków w kontekście ew. wad prawnych i fizycznych przedmiotu umowy?
 19. Jak wygląda udział banków w postępowaniach sądowych o przeniesienie własności przedmiotu umowy oraz postępowaniach dotyczących odpowiedzialności kontraktowej deweloperów?

Jak wyglądają procesowe aspekty zgody lub braku zgody banku lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności na nabywcę lub przeniesienie na nabywcę prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym?

Czytaj także: Od 1 lipca pełna ochrona nabywców domów i mieszkań z rynku pierwotnego

Grupa docelowa

– Przedstawiciele firm deweloperskich i budowlanych;

– Pośrednicy nieruchomości w obrocie budowlanym;

– Pracownicy banków;

– Wszystkie osoby z podmiotów współpracujących z branżą nieruchomości.

Więcej informacji: tel.: +48 22 633 03 28
https://deway.pl/nowa-ustawa-deweloperska—jak-praktycznie-zminimalizowac-ryzyka-

DEWAY logo

Źródło: DEWAY