Nowa moneta NBP okolicznościowa z wizerunkiem klasztoru na Świętym Krzyżu

Nowa moneta NBP okolicznościowa z wizerunkiem klasztoru na Świętym Krzyżu
Moneta z serii „Odkryj Polskę” – „Klasztor pobenedyktyński na Świętym Krzyżu”. Źródło: NBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu monetę okolicznościową w standardzie obiegowym o nominale 5 zł z serii „Odkryj Polskę” – „Klasztor pobenedyktyński na Świętym Krzyżu”.

NBP poinformował, że od 24 listopada 2022 roku jest dostępna nowa moneta okolicznościowa z serii „Odkryj Polskę” – „Klasztor pobenedyktyński na Świętym Krzyżu”.

Okolicznościowa moneta pięciozłotowa wykonana w standardzie obiegowym została wyemitowana w nakładzie do 1 000 000 sztuk i można ją zamienić według wartości nominalnej we wszystkich Oddziałach Okręgowych NBP.

Na rewersie monety znajduje się wizerunek klasztoru pobenedyktyńskiego na Świętym Krzyżu.

1 grudnia 2022 r. Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu monety kolekcjonerskie o nominale 50 zł i 500 zł z serii „Skarby Stanisława Augusta” – „August II Mocny”.

Czytaj także: Wrocław na monecie Narodowego Banku Polskiego

Historia klasztoru na Świętym Krzyżu

Pobenedyktyński klasztor na Świętym Krzyżu – położony we wschodniej części Łysogór, najwyższego pasma Gór Świętokrzyskich – jest zabytkiem o szczególnym znaczeniu dla polskiej kultury i narodowego dziedzictwa. Historycy datują powstanie klasztoru na pierwszą połowę XII w., za czasów księcia Bolesława Krzywoustego. Dzięki relikwiom Drzewa Krzyża Świętego miejsce stało się najważniejszym sanktuarium na ziemiach polskich, a także celem pielgrzymek zarówno polskich władców, jak i prostego ludu.

Łysogórskie opactwo przez wieki krzewiło kulturę duchową i intelektualną, szczycąc się jedną z najwspanialszych w Polsce bibliotek. W przechowywanym w niej XV-wiecznym kodeksie odkryto słynne „Kazania świętokrzyskie”, najstarszy zabytek piśmiennictwa polskiego. Świętokrzyscy benedyktyni prowadzili ożywioną działalność duszpasterską, rozwijali szkolnictwo, zajmowali się ziołolecznictwem.

Czytaj także: Moneta okolicznościowa NBP „Brama Żuraw w Gdańsku” jest już w obiegu

Wspaniałe dzieje opactwa przerwała jego kasata w 1819 r. Bezcenne zbiory i wyposażenie wywieziono i rozgrabiono, zaś budynki klasztorne zaczęły popadać w ruinę. Kolejnym ciosem dla Świętego Krzyża było utworzenie w jego murach przez rosyjskiego zaborcę ciężkiego więzienia. Przetrwało ono do czasów II Rzeczypospolitej.

W 1936 r. na Święty Krzyż przybyli misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej, którzy podjęli trud odbudowy kościoła i pomieszczeń klasztornych. Prace przerwał wybuch II wojny światowej. Klasztor został zbombardowany, zaś w zabudowaniach więziennych niemiecki okupant urządził obóz jeniecki.

Po wojnie dzieło odbudowy podjęto na nowo. Dziś Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego przyciąga rocznie niemal 300 tysięcy pielgrzymów i turystów.

Oprócz działalności duszpasterskiej w jego murach są organizowane sympozja naukowe, koncerty, wystawy okolicznościowe i spotkania. W 2017 roku miejsce to zostało uhonorowane zaszczytnym tytułem „Pomnika Historii”.

Czytaj także: Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu monetę kolekcjonerską „100-lecie Portu Gdynia”

Źródło: Narodowy Bank Polski / NBP