Nowa moneta kolekcjonerska NBP – „Pięć wieków Reformacji w Polsce”

Nowa moneta kolekcjonerska NBP – „Pięć wieków Reformacji w Polsce”
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
23 października 2017 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską "Pięć wieków Reformacji w Polsce".

Profesor Edward Opaliński w folderze emisyjnym przybliża czasy, którym została poświęcona moneta: 31 X 1517 r. augustianin Marcin Luter ogłosił dziewięćdziesiąt pięć tez skierowanych przeciw handlowi odpustami. Wydarzenie to przyjmuje się za symboliczny początek reformacji, która szybko rozprzestrzeniała się w Europie. W Polsce i na Litwie luteranizm zadomowił się w pierwszej połowie XVI w., nieco później – kalwinizm oraz wyznanie Braci Czeskich. W latach 60. tegoż wieku z polskiego kalwinizmu wyodrębnili się Bracia Polscy. Pokojowe współżycie różnych wyznań miało w państwie polsko-litewskim długą tradycję. Swobodą wyznaniową cieszyli się prawosławni i Żydzi, a na Litwie także Tatarzy i Karaimi. Ostatni Jagiellonowie próbowali zahamować ekspansję protestantyzmu, ale ich edykty nie były przestrzegane. Sami władcy przyczynili się zresztą pośrednio do zakorzenienia luteranizmu w naszej części Europy – Zygmunt I zatwierdził przekształcenie państwa krzyżackiego w księstwo luterańskie, a Zygmunt August zaakceptował powstanie luterańskiej Kurlandii. W drugiej połowie XVI w. Polska była oazą pokoju religijnego, a wśród elit szlacheckich przeważał protestantyzm. Dopiero bezpotomna śmierć Zygmunta Augusta i konieczność wyboru monarchy skłoniła szlachtę do zabezpieczenia Rzeczpospolitej przed konfliktami religijnymi.

Jubileuszową monetę zaprojektowała Anna Wątróbska-Wdowiarska. Na awersie monety znajduje się fragment tekstu tzw. konfederacji warszawskiej, zawiązanej w styczniu 1573 r. na sejmie konwokacyjnym. Na rewersie umieszczono podobiznę biskupa luterańskiego Juliusza Burschego z komandorią Orderu Polonia Restituta oraz stałe elementy monety: wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, nominał, napis: Rzeczpospolita Polska oraz rok emisji. Srebrna moneta o nominale 20 zł wyemitowana została w nakładzie do 20 tys. sztuk i można ją kupić w cenie 170 zł w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner. Więcej informacji na jej temat można znaleźć w folderze emisyjnym.

NBP