Nowa marka BPS Leasing i Faktoring już na rynku

Nowa marka BPS Leasing i Faktoring już na rynku
Źródło: Grupa BPS
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zgodnie z przyjętą strategią w ramach Grupy BPS w dniu 1 grudnia r. doszło do połączenia spółki BPS Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie KRS 0000368784 (dalej także "Spółka") ze spółką BPS Faktor S.A. z siedzibą w Warszawie KRS 0000380396 w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku BPS Faktor S.A. na BPS Leasing S.A. (łączenie się przez przejęcie).

W wyniku połączenia BPS Faktor S.A. zostanie wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z art. 494 Kodeksu spółek handlowych spółka przejmująca, tj. BPS Leasing S.A., wstąpiła z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, tj. BPS Faktor S.A.

Decyzja o integracji Spółek produktowych BPS Leasing S.A. i BPS Faktor S.A. została podjęta w celu zwiększenia dostępności produktów tych Spółek dla Klientów Banków Spółdzielczych i Banku BPS.

Od dnia połączenia Spółka będzie występować pod firmą BPS Leasing S.A. oraz używać marki „BPS Leasing i Faktoring”, oferując zarówno produkty leasingowe jak i faktoringowe.

Tomasz Szurmak, Prezes Zarządu BPS Faktor S.A. oraz BPS Leasing S.A.

– Dzięki integracji Spółek Klienci Zrzeszenia pozyskują kompleksową ofertę usług finansowych jednocześnie w zakresie leasingu, jak i faktoringu w ramach jednego podmiotu tj. BPS Leasing i Faktoring.

Oferowane przez nas realne wsparcie bieżącej działalności przedsiębiorców – w drodze finansowania leasingiem inwestycji w środki trwałe oraz wykupu należności poprzez faktoring – przekonują coraz więcej firm do podejmowania współpracy z nami, prowadząc do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej bankowości spółdzielczej w Polsce – powiedział Tomasz Szurmak, Prezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring

Czytaj także: Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej – 18 listopada 2021 roku

W ramach sieci wyspecjalizowanych Regionalnych Centrów leasingowo-faktoringowych przedstawiamy szeroką gamę usług leasingowych i faktoringach dla wszystkich Klientów Zrzeszenia BPS.

I tak w formie leasingu operacyjnego lub finansowego oferujemy leasing pojazdów osobowych oraz ciężarowych, leasing maszyn, urządzeń i innych środków trwałych, leasing urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, jak również leasing nieruchomości komercyjnych.

W zakresie faktoringu przedstawiamy ofertę faktoringu należnościowego bez i/lub z regresem, faktoringu eksportowego, abonamentu faktoringowego oraz faktoringu odwrotnego.

Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

– Mocna pozycja rynkowa Banków Spółdzielczych z Grupy BPS zależy w dużej mierze od kompleksowej oferty produktowej, dostosowanej do wymagań współczesnych Klientów.

Zgodnie ze Strategią Zrzeszenia, Spółka BPS Leasing i Faktoring uzupełnia ofertę Banków Spółdzielczych oraz Banku BPS o coraz bardziej popularne wśród przedsiębiorców usługi leasingowe i faktoringowe.

Chcemy rozwijać ten rodzaj działalności w Grupie BPS w przyszłości – powiedział Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Czytaj także: Komisja Europejska zatwierdziła przedłużenie programu restrukturyzacji dla banków spółdzielczych

Obie linie biznesowe będą w najbliższym czasie bezpośrednio dostępne w Bankach należących do Zrzeszenia BPS, jak również we wszystkich Oddziałach Banku BPS. Dzięki temu Klienci uzyskają szereg korzyści, z których najważniejsze to:

• poprawa własnej płynności finansowej;

• lepsze pozycjonowanie się wobec dostawców poprzez szybką realizację płatności i zobowiązań finansowych;

• przewaga konkurencyjna dzięki możliwości oferowania odbiorcom wydłużonych terminów płatności;

• zabezpieczenie się przed ryzykiem niewypłacalności bądź opóźnionych płatności nierzetelnych kontrahentów;

• podejmowanie współpracy z mniej znanymi kontrahentami zagranicznymi i rozszerzanie poprzez to rynków zbytu.

Adam Surowski, Wiceprezes Zarządu BPS Faktor S.A. oraz BPS Leasing S.A

– Współpraca z Bankami Spółdzielczymi w Grupie BPS i uzupełnienie oferty produktowej Banków o leasing i faktoring to jeden ze strategicznych celów działalności naszej Spółki.

Zespół specjalistów i ekspertów w dziedzinie leasingu i faktoringu zapewnia profesjonalną obsługę i doradztwo oraz dedykowany bezpośredni kontakt z Klientem.

Wieloletnie doświadczenie pracowników Spółek na obu polach biznesowych gwarantuje z kolei Klientom bezpieczną, stabilną i długofalową współpracę, zaś nowoczesne platformy internetowe leasingowa i faktoringowa umożliwiają im kontrolę oraz stały monitoring spłat i zobowiązań – dodał Adam Surowski, Wiceprezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring

Wszystkich zainteresowanych ofertą finansowania leasingiem lub faktoringiem w Zrzeszeniu BPS prosimy o kontakt z Regionalnymi Przedstawicielami za pośrednictwem strony: www.BPSLeasing.pl/kontakt.

Więcej informacji na temat integracji Spółek dostępnych jest pod adresem: www.BPSLeasing.pl.

Źródło: aleBank.pl