Nniedostępne finanse: Otwórzcie drzwi !

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2011.03.foto.30W Australii aż 67 proc. respondentów uznało, że rozumie termin procentu składanego, ale posłużyć się nim, aby rozwiązać zadanie, potrafiło tylko 28 proc. W Kanadzie wybór inwestycji finansowej był dla wielu osób bardziej stresujący niż wizyta u dentysty.

Badania przeprowadzone w 34 krajach OECD dowodzą, że wiedza finansowa obywateli jest niska nie tylko w Polsce. W Wielkiej Brytanii konsumenci, w sposób aktywny, nie poszukują informacji ekonomicznych np. nie korzystają z ulotek bankowych i unikają kontaktu z doradcami. O wykluczeniu finansowym w tym kraju jako pierwsi powiedzieli… uczeni geografowie w połowie lat 90., wskazując, że pewne grupy społeczne mają ograniczony dostęp do banków. Ich konkluzja wynikała z faktu, że wiele instytucji kredytowych zamykało wówczas placówki w małych miejscowościach, a także w mniej zamożnych i ekskluzywnych dzielnicach. W efekcie, część Brytyjczyków miała problem z dotarciem do banku.

LUDZIE W POCZEKALNI

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji ocenia, że 3 mln spośród ponad 5 mln osób niepełnosprawnych, może podjąć pracę. Tymczasem pracuje zaledwie 600 tys., pozostałe 2,4 mln osób żyje z renty. W starych krajach Unii poziom zatrudnienia takich osób wynosi 50-60 proc., czyli kilkakrotnie więcej niż w Polsce.

Pieniądz, który podzielił ludzi Podczas konferencji NBP „Dostępne finanse” prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska z SGH wskazywała, że wykluczenie finansowe może mieć różny kontekst. Geograficzny, gdy nie ma w pobliżu placówki bankowej, bądź ekonomiczny, jeśli bank ze względu na zbyt duże ryzyko nie chce wchodzić w żadne relacje z klientem albo przedstawia wygórowane ceny swoich usług. Można mówić o wykluczeniu marketingowym, gdy instytucja finansowa niejako z definicji nie interesuje się segmentem klientów o niskich dochodach. Czasami występuje też samowykluczenie: potencjalny klient nie chce korzystać z usług banku, które nie są mu potrzebne lub oceniane jako zbyt drogie.

– W krajach Europy Zachodniej brak rachunku bankowego może prowadzić do wykluczenia społecznego, ponieważ bez konta w banku nie można podjąć legalnej pracy lub skorzystać z różnych usług, np. wynająć mieszkania czy zamówić usługi telekomunikacyjnej – podkreśla Adam Tochmański, dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP. Polską specyfiką jest to, że wzrasta liczba osób posiadających rachunki bankowe, przy jednocześnie niskiej częstotliwości ich wykorzystywania. W fachowej terminologii takich klientów określa się terminem „underbanked” (niedostatecznie ubankowionych).

Według raportu Komisji Europejskiej sporządzonego przy udziale prof. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej i prof. Piotra Błędowskiego, 40 proc. Polaków jest wykluczonych finansowo, czyli nie korzysta i/lub nie ma dostępu do podstawowych produktów finansowych. W Polsce problem ten dotyczy głównie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI