NIK krytycznie ocenia funkcjonowanie budżetu zadaniowego

NIK krytycznie ocenia funkcjonowanie budżetu zadaniowego
Źródło: NIK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Najwyższa Izba Kontroli krytycznie ocenia funkcjonowanie budżetu zadaniowego w okresie od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2019 roku - podała Izba w wynikach kontroli.

NIK negatywnie ocenia funkcjonowanie, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2019 r., budżetu zadaniowego jako narzędzia służącego poprawie skuteczności i efektywności zarządzania środkami publicznymi.

„Na poziomie centralnym układ zadaniowy wydatków nie odgrywał, co do zasady, znaczącej roli w zarządzaniu środkami publicznymi. Dane ze sprawozdań o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym nie były podstawą do podejmowania decyzji o przesunięciach środków w trakcie roku budżetowego ani o ich alokacji na przyszłe lata” – napisał NIK.

Czytaj także: Ministerstwo Finansów: deficyt budżetu państwa wyniósł 85 mld zł w 2020 roku >>>

Według Izby dane te nie były również wykorzystywane przez Ministerstwo Finansów przy identyfikacji obszarów, w których należało dokonać szczegółowego przeglądu wydatków.

„Rola układu zadaniowego ograniczała się do funkcji prezentacyjnej”

„Rola układu zadaniowego ograniczała się do funkcji prezentacyjnej, ale nawet ona nie była w pełni realizowana ze względu na brak udziału potencjalnych interesariuszy w procesie jego tworzenia, nieujęcie tego układu w ustawach budżetowych oraz możliwość przyjęcia – przez wykonawców zadań publicznych – celów i mierników niespełniających wymogów metodycznych. W obecnej formie przydatność tego narzędzia jest znikoma, a jego wprowadzenie, mimo stosunkowo długiego już okresu funkcjonowania, nie przyczyniło się do poprawy zarządzania środkami publicznymi” – podaje NIK.

Zdaniem Izby ograniczone wykorzystanie budżetu zadaniowego nie uzasadniało dużej pracochłonności niezbędnej do jego realizacji i związanych z tym wydatków.

Źródło: PAP BIZNES