Blisko 10-proc. wzrost użytkowników mobilnej bankowości w III kw. 2019 r. Raport NetB@nk

Blisko 10-proc. wzrost użytkowników mobilnej bankowości w III kw. 2019 r. Raport NetB@nk
Fot. stock.adobe.com/tashka2000
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Liczba klientów indywidualnych, posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła 37,27 mln na koniec III kwartału br. i była wyższa o 1,69% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Liczba klientów aktywnych była niższa o 0,3% w skali kwartału i wyniosła 18,07 mln na koniec września, podał Związek Banków Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk.

Liczba klientów indywidualnych, posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła 37,27 mln na koniec III kwartału br. i była wyższa o 1,69% w porównaniu z poprzednim kwartałem #ZBP #Netbank #banki #BankowośćInternetowa

„Liczba rachunków klientów indywidualnych mających możliwość korzystania z bankowości elektronicznej wyniosła 37,27 mln – ponad 618 tys. (1,69%) więcej niż w poprzednim okresie. Odnotowano natomiast nieznaczny spadek użytkowników, którzy co najmniej raz w miesiącu logują się do e-bankowości (-0,3% względem II kwartału 2019 r.). Na koniec września było ich łącznie 18,066 mln” – czytamy w raporcie ZBP.

Klienci z sektora MSP posiadający rachunki bankowe z dostępem do bankowości elektronicznej posiadali łącznie 2 875 tys. kont w bankach. Liczba małych i średnich przedsiębiorstw, które każdego miesiąca korzystają z elektronicznego dostępu do swojego rachunku na koniec września 2019 roku wynosiła 1,73 mln. Oznacza to wzrost o 4,95% w III kwartale. W ujęciu rocznym, wzrost przedsiębiorstw korzystających z bankowości elektronicznej na co dzień wyniósł natomiast 18,8%.

Czytaj także: 18 milionów Polaków aktywnych w bankowości przez internet. Raport NetB@nk za II kw. 2019 r. >>>

Dynamiczny przyrost użytkowników

„E-bankowość w Polsce odnotowuje stały, dynamiczny przyrost użytkowników. W skali ostatnich 10 lat liczba osób aktywnie z niej korzystających wzrosła o 27 pkt proc., a w tym samym czasie w całej Unii Europejskiej o 25 pkt proc. Polska z każdym rokiem zbliża się do średniej Unii Europejskiej, która na koniec 2018 roku wyniosła 54%. W naszym kraju było to natomiast 44% użytkowników. Bankowość internetowa w poszczególnych krajach Europy znajduje się na bardzo zróżnicowanym poziomie i istnieje bardzo duża różnica między krajami o najniższym odsetku osób korzystających z bankowości internetowe, takich jak np. Rumunia, gdzie wynosi on zaledwie 7%, a krajami w których bankowość internetowa jest powszechnie użytkowana przez większość obywateli czyli np. w Niemczech, Szwecji, Finlandii, czy Norwegii. W tych krajach 89-93% osób w wieku 16-74 loguje się do banku w sposób zdalny. Mamy zatem do czego aspirować” – powiedział wiceprezes Związku Banków Polskich Włodzimierz Kiciński, cytowany w komunikacie.

Coraz większa popularność bankowości mobilnej

ZBP podał, że III kwartał 2019 przyniósł istotny wzrost w sferze popularności bankowości mobilnej. Według danych na koniec września, ponad 10 mln klientów aktywnie korzystało z aplikacji bankowych w swoich telefonach.

„W ciągu zaledwie trzech miesięcy takich osób przybyło prawie milion – z 9,5 mln w końcu czerwca do 10,4 mln, co oznacza blisko 10% przyrost aktywności w tym kanale kontaktu z bankiem. W stosunku do ubiegłego roku, wzrost faktycznego wykorzystania bankowości mobilnej wśród klientów jest jeszcze bardziej imponujący – wyniósł on blisko 32%. Na koniec września 2018 z aplikacji bankowych na urządzeniach mobilnych korzystało bowiem 7,8 mln klientów” – czytamy także.

W danych za III kw. 2019 r. dotyczących systemu rozliczeniowego Express Elixir widoczny jest dalszy wzrost liczby rozliczanych operacji – w III kw. odnotowano 7 mln sztuk przelewów natychmiastowych. Wartość obrotów wzrosła natomiast o 9% – do wartości 11,4 mld zł.W pozostałych systemach rozliczeń prowadzonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową tj. Elixir zanotowano spadek liczby transakcji przy jednoczesnym wzroście ich wartości. Natomiast Euro Elixir zanotował wzrosty liczby komunikatów oraz wartości obrotów.

Zobacz raport Netb@nk za III kwartał 2019 roku >>>

Źródło: ISBnews, Związek Banków Polskich / ZBP