Nieruchomości: ile lokali w Polsce wciąż nie posiada łazienki?

Nieruchomości: ile lokali w Polsce wciąż nie posiada łazienki?
Fot. stock.adobe.com/MIM
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Obecnie posiadanie łazienki w mieszkaniu (domu lub lokalu) wydaje się już oczywistym cywilizacyjnym standardem. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że na terenie polskich miast średnio tylko jedno z dwudziestu mieszkań jest pozbawione łazienki. Na wsiach sytuacja wciąż przedstawia się nieco gorzej.

W Polsce wciąż istnieją powiaty, na terenie których około 40 - 45 proc. mieszkań nie jest wyposażonych w łazienkę #nieruchomości #mieszkania #kanalizacja

Polska wieś wciąż nadrabia cywilizacyjne zapóźnienie

Na wstępie warto podkreślić, że w dłuższej perspektywie czasowej Polska dokonała ogromnego postępu pod względem wyposażenia mieszkań w instalacje sanitarne. Według portalu RynekPierwotny.pl najlepiej świadczą o tym historyczne roczniki statystyczne GUS-u. W 1950 r. tylko niecałe 15% mieszkań z polskich miast posiadało łazienkę. Pod koniec PRL-u, analogiczny wynik dotyczący miast przekroczył 80%, ale sytuacja na wsi wciąż przedstawiała się kiepsko. Rezultaty spisu powszechnego GUS-u z 1988 r. wskazują, że wówczas tylko połowa wiejskich domów była wyposażona w łazienkę.

Jak tłumaczą eksperci portalu RynekPierwotny.pl trzeba zdawać sobie sprawę, że w XXI wieku Polska wciąż nadrabia cywilizacyjne zapóźnienie przejawiające się mniejszym niż w Europie Zachodniej udziałem mieszkań z łazienką. Odsetek takich mieszkań (lokali i domów), od początku minionej dekady zmieniał się następująco:

 • 2003 r. – 91,8% w miastach/74,5% na wsi
 • 2004 r. – 91,9%/74,7%
 • 2005 r. – 92,0%/74,9%
 • 2006 r. – 92,0%/75,0%
 • 2007 r. – 92,1%/75,5%
 • 2008 r. – 92,2%/75,8%
 • 2009 r. – 92,4%/76,1%
 • 2010 r. – 95,2%/81,4%
 • 2011 r. – 95,2%/81,6%
 • 2012 r. – 95,3%/81,8%
 • 2013 r. – 95,3%/82,0%
 • 2014 r. – 95,4%/82,2%
 • 2015 r. – 95,4%/82,4%
 • 2016 r. – 95,5%/82,6%
 • 2017 r. – 95,6%/82,8%

Zaprezentowane powyżej informacje wskazują, że polska wieś dość szybko nadrabia sanitarny dystans do miasta. Na przekroczenie wyniku 90% dotyczącego udziału wiejskich mieszkań z łazienką, trzeba będzie jednak stosunkowo długo poczekać.

Wschodnia część kraju nadal prezentuje się gorzej

Wiele osób może być zaskoczonych faktem, że w naszym kraju wciąż istnieją powiaty, na terenie których około 40% – 45% mieszkań (lokali i domów) nie jest wyposażonych w łazienkę. W świetle danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2017 roku, najgorzej prezentuje się powiat bielski z woj. podlaskiego (tylko 55% mieszkań z łazienką), pow. sokólski (59%), pow. siemiatycki (61%), pow. hajnowski (61%), pow. krasnostawski (62%), pow. konecki (62%), pow. szydłowiecki (62%), pow. sokołowski (63%), pow. chełmski (65%) oraz pow. lipski (65%).

Jeżeli chodzi o szersze ujęcie terytorialne, to eksperci portalu RynekPierwotny.pl zauważają, że najgorzej wypadają dwa województwa położone we wschodniej części naszego kraju. Mowa o województwie podlaskim oraz wojewódzkie lubelskim. Pod względem wyposażenia mieszkań w łazienkę, przoduje natomiast woj. pomorskie, zachodniopomorskie, śląskie i opolskie.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej jest ważnym celem

Wyrównanie wciąż istniejących różnic między miastem i wsią w zakresie dostępu do urządzeń sanitarnych to nie jedyne istotne wyzwanie cywilizacyjne. W kontekście sanitarnym, ważna wydaje się również inna kwestia. Chodzi o dostęp do sieci kanalizacyjnej, który w dalszym ciągu jest mocno zróżnicowany terytorialnie. Poniższa mapa bazująca na danych Głównego Urzędu Statystycznego dobrze pokazuje, że w 2016 r. wciąż były widoczne spore różnice pomiędzy zachodnia oraz wschodnią częścią kraju.

Gminy zaznaczone na mapie jaśniejszymi odcieniami to obszary, gdzie najmniej mieszkańców posiada dostęp do sieci kanalizacyjnej. Nietrudno zauważyć, że takich gmin najwięcej jest na terenie wschodniej i centralnej części kraju (województwa: podlaskie, lubelskie, mazowieckie, świętokrzyskie oraz łódzkie). Środki unijne dają nadzieję na poprawę sytuacji dotyczącej wspomnianych regionów.

Źródło: RynekPierwotny.pl