Nieruchomości. AMRON-SARFIN: Wartość kredytów mieszkaniowych wciąż wysoka

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W pierwszych trzech miesiącach br. udzielono ponad 50 tys. kredytów hipotecznych o łącznej wartości ponad 13,5 mld zł. Wynik ten był tylko nieco słabszy niż w ostatnim kwartale 2018 r. W stosunku do roku ubiegłego, w ciągu pierwszych trzech miesięcy kredytobiorcy zaciągnęli o 4,5 tys. mniej zobowiązań, ale ich kwota była o blisko 700 mln zł wyższa.

Analitycy Centrum AMRON prognozują, że w 2019 r. banki udzielą ok 200 tys. kredytów mieszkaniowych o wartości 55 mld zł. Na rynku mieszkaniowym kontynuowany był wzrost cen, choć zauważalny jest spadek tempa ich wzrostu.

Stabilna sytuacja

Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych jest stabilna. Początek 2019 r. pod względem wyników nie różnił się znacząco od poprzedniego kwartału. Jak wskazują eksperci Centrum AMRON, podstawowe czynniki makroekonomiczne kształtujące sytuację na rynku mieszkaniowym pozostały niezmienne. Niski poziom stóp procentowych, będący od długiego czasu podstawowym motorem popytu na mieszkania, a także narastające trudności w pozyskiwaniu działek inwestycyjnych, stabilizacja cen materiałów budowlanych i rosnące koszty wykonawstwa oraz zawiłe procedury urzędowe, ograniczające w istotnym stopniu elastyczność podaży – powodują, że deweloperzy rozpoczynają nowe inwestycje z mniejszym rozmachem niż w poprzednich latach.

Jak się wydaje, nowym czynnikiem zyskującym na znaczeniu jest rosnąca obawa deweloperów o to, czy potencjalni klienci zaakceptują jeszcze wyższe ceny mieszkań. Jednak, jak dotąd, wysokie ceny wydają się niestraszne dla kupujących – w I kw. br. na największych polskich rynkach popyt nadal był wysoki, choć sprzedaż deweloperów okazała się niższa w stosunku do wyników z I kw. 2018 r.

Ceny rosną, tempo spada

Na rynku mieszkaniowym ceny rosną, choć zauważalny jest spadek tempa wzrostu. Jak wynika z danych zgromadzonych w Systemie AMRON, w pierwszych trzech miesiącach br. spadek średniej transakcyjnej ceny 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zanotowano jedynie w aglomeracji katowickiej – do poziomu 3172 zł/m2, czyli o 70 zł (2,15%) w porównaniu do wartości zanotowanej w ostatnich trzech miesiącach 2018 r. Można uznać, że w Gdańsku przeciętnie za mieszkanie w I kw. br. płacono tyle samo, co kwartał wcześniej – 6821 zł/m2. W pozostałych badanych miastach średnie ceny mieszkań były wyższe w porównaniu do poprzedniego kwartału. Największy wzrost zanotowano we Wrocławiu, gdzie nabywcy płacili średnio 6275 zł/m2, czyli więcej o 125 zł (2,04%) w ujęciu kwartalnym. W stolicy przeciętna cena mieszkania w I kw. 2019 r. wyniosła 8247 zł/m2, co oznacza wzrost o 130 zł, czyli 1,60% w odniesieniu do IV kw. ub.r.

W odniesieniu do analogicznego kwartału 2018 r. we wszystkich badanych lokalizacjach zanotowano wzrost średniej ceny zakupu 1 m2 powierzchni mieszkania. Najbardziej podrożały lokale w Poznaniu (o 441 zł/m2, czyli 7,78%), w Krakowie (o 493 zł/m2, czyli 7,67%) oraz w Gdańsku (o 606 zł/m2, czyli 9,75%).

Systematycznie spada liczba uzyskiwanych pozwoleń na budowę, jednak zdaniem ekspertów Centrum AMRON oznacza to raczej powrót do normalności po okresie boomu budowlanego, niż zapowiedź załamania na rynku budownictwa mieszkaniowego. Z sygnałów z sektora deweloperskiego wynika, że sprzedaż nowych mieszkań była o ponad 11% niższa niż przed rokiem.

Spada liczba pozwoleń

W okresie od stycznia do marca br. deweloperzy oddali do użytkowania 28 648 mieszkań, czyli o 17,17% mniej w porównaniu do IV kw. ub.r., co jest zjawiskiem ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK