Potrzebny nowy model banku zrzeszającego

Potrzebny nowy model banku zrzeszającego
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W nowym spojrzeniu na funkcjonowanie zrzeszeń powinniśmy w trybie niezwłocznym dokonać pewnej reorientacji jeśli chodzi o wyznaczanie pewnych funkcji dla poszczególnych obszarów przekonuje Zdzisław Kupczyk, prezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości. W tym podejściu powinniśmy traktować banki zrzeszające i banki zrzeszone jako jedność.

Oczywistą kwestią jest, że sektor banków spółdzielczych musi zorientować się na wykorzystanie tego potencjału jakim są banki zrzeszające.

To krok wstępny do wypracowania nowego modelu banku zrzeszającego, modelu banku spółdzielczego i relacji ich łączących, których wymiarem byłoby połączenie części struktur biznesowych.  Dzięki temu możliwe stałoby się realizowanie wspólnej polityki, której celem byłoby umocnienie się na rynku i dotarcie do nowych grup klientów wraz z rozszerzoną ofertą produktową. Zwornikiem w tym podejściu byłoby zrzeszenie. Jako bankowość spółdzielcza powinniśmy dążyć do budowy wspólnych platform. Ich zadaniem byłoby generowanie takich regulacji, które miałyby służyć szybkiemu rozwiązywaniu bieżących problemów i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Już teraz wspólnie powinniśmy się skupić na obszarze biznesowym, na kwestiach związanych z cyberbezpieczeństwem oraz pozyskiwaniem nowych klientów.