NFOŚiGW: 1,87 mld zł na infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych

NFOŚiGW: 1,87 mld zł na infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych
Fot. stock.adobe.com /Petair
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeznaczy 1,87 mld zł na rozwój infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów bezemisyjnych, w tym 1 mld zł zostanie skierowany na rozwój sieci elektroenergetycznej na potrzeby ładowarek pojazdów elektrycznych, a 870 mln zł wesprze inwestycje w same ładowarki i stacje wodoru, podał Fundusz. Nabór wniosków w programie priorytetowym "Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru" rozpocznie się 7 stycznia.

Dzięki finansowaniu, w całej Polsce powstanie sieć ponad 17 tys. punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz 20 stacji wodoru. Budżet programu wynosi 870 mln zł. Z bezzwrotnych dotacji na budowę infrastruktury będą mogły skorzystać samorządy, firmy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz rolnicy indywidualni. Celem jest upowszechnienie w Polsce samochodów zeroemisyjnych, jak również przemysłu i usług, zwłaszcza w sektorach działających na rzecz elektromobilności, takich jak produkcja ładowarek, wytwarzanie wodoru, IT itd., podano w komunikacie.

„W Polsce obecnie zarejestrowanych jest ponad 32 tys. samochodów osobowych z napędem elektrycznym, niemal 1 500 elektrycznych pojazdów dostawczych i ciężarowych, około 12 tys. elektrycznych motorowerów i motocykli oraz ponad 600 autobusów zasilanych prądem z baterii. Te liczby będą jednak szybko wzrastać w związku z rozwijaniem programu 'Mój elektryk’, który wspiera zakup i leasing aut zeroemisyjnych. Dlatego ministerstwo dostrzega potrzebę równoległej rozbudowy infrastruktury ładowania, czego wyrazem jest nowy program wsparcia ogłoszony przez Narodowy Fundusz. Ekologicznym i społecznym efektem tego projektu będzie poprawa stanu powietrza w całym kraju, a co za tym idzie – jakości życia Polaków” – powiedziała miinster klimatu i środowiska Anna Moskwa, cytowana w komunikacie.

Jakie przedsięwzięcia zostaną dofinansowane?

Program przewiduje dofinasowanie przedsięwzięć polegających na: utworzeniu punktów ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, wyłącznie na potrzeby własne, które nie będą wykorzystywane do świadczenia usługi ładowania (budżet 70 mln zł), budowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innych niż ogólnodostępne stacje ładowania (budżet 70 mln zł), budowie ogólnodostępnych stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW albo przebudowie ogólnodostępnych stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW (budżet 630 mln zł), a także budowie lub przebudowie ogólnodostępnych stacji wodoru (budżet 100 mln zł). Łącznie w ramach realizacji programu planuje się stworzenie lub przebudowanie 17 760 różnego typu punktów i stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz 20 stacji tankowania wodoru.

Budżet programu wyniesie 870 mln zł, co pomoże znacznie zwiększyć dostępność ładowarek, również zlokalizowanych w małych i średnich miejscowościach, dla których zostały przewidziane specjalne przywileje.

„To powinno upowszechnić zainteresowanie pojazdami elektrycznymi. Równolegle program będzie wspierał polskie kompetencje przemysłowe w zakresie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych i ich tankowania wodorem. Sukcesy polskich firm w tym segmencie rynku elektromobilności potwierdzają, że działania Narodowego Funduszu wzmocnią ich pozycję rynkową – dodał prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski.

Ok. 1 700 stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce

„Na razie w Polsce mamy około 1 700 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, z których tylko nieco ponad 30% to punkty ładowania prądem stałym (DC), a niemal 70% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. Oferta finansowa NFOŚiGW powinna zwiększyć udział ogólnodostępnych ładowarek szybkich i o dużej mocy. Techniczna wykonalność tego planu jest uzależniona od rozwoju sieci elektroenergetycznej. Dlatego Narodowy Fundusz równolegle zaoferuje wsparcie dla operatorów sieci dystrybucyjnej na inwestycje w budowę linii energetycznych oraz stacji transformatorowych, które są niezbędne do budowy szybkich stacji ładowania pojazdów. Na ten cel dodatkowo przeznaczymy 1 mld zł” – podkreślił wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski.

Czytaj także: Polski rynek elektromobilności czeka na przełom >>>

Rozwój sieci dystrybucyjnej będzie realizowany poprzez program priorytetowy „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych”, który jest skierowany do operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD). Budżet tego przedsięwzięcia wynosi 1 mld zł, a pieniądze (w formie dotacji) będą przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację około 4000 km linii elektroenergetycznych (napowietrznych i podziemnych) oraz stworzenie około 800 stacji transformatorowo-rozdzielczych. Program będzie finansowany z Funduszu Modernizacyjnego.

Źródło: ISBnews