Next Generation EU pomoże polskiej gospodarce, ale najwięcej zyskają Grecja i Bułgaria

Next Generation EU pomoże polskiej gospodarce, ale najwięcej zyskają Grecja i Bułgaria
Fot. stock.adobe.com / Eisenhans
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Analitycy S&P Global Ratings przedstawili dwa scenariusze wpływu funduszu Next Generation EU na gospodarki krajów Unii Europejskiej. W scenariuszu pesymistycznym PKB Unii Europejskiej będzie po pięciu latach o 1,5% wyższy niż byłby bez funduszu. W scenariuszu optymistycznym korzyść wyniesie 4,1 %.

W scenariuszu pierwszym analitycy S&P założyli, że absorbcja funduszy z Next Generation EU będzie podobna jak średnie wskaźniki absorbcji budżetu Unii na lata 2014-2020, a afekt mnożnikowy funduszy wyniesie 1,0.

Największy wpływ na wzrost PKB wystąpi w roku 2022, a impuls utrzyma się do roku 2026.

W scenariuszu optymistycznym przyjęto znacznie wyższe wskaźniki absorbcji funduszy (91,3%), a efekt mnożnikowy 1,6.

Analiza skupia się wyłącznie na wpływie dotacji na wzrost PKB. Nie obejmuje wpływu strukturalnych reform gospodarczych i budżetowych, które rządy planują podjąć i które są konieczne by uzyskać dostęp do funduszy.

Analitycy S&P uważają, że skutki reform strukturalnych będą pozytywne i przyspieszą wzrost, ale jest zbyt mało danych, aby je oszacować.

Dotacje i pożyczki

Nie uwzględnia się też funduszy, które napłyną nie w formie dotacji, ale tanich pożyczek. Łączna korzyść z Next Generation EU może być zatem większa niż przewiduje scenariusz optymistyczny.

Analitycy szacują, że największe korzyści odniosą Grecja i Bułgaria. W obu krajach przed pandemią utrzymywał się wysoki poziom bezrobocia strukturalnego i duża luka inwestycyjna.

W obu sektor usług, zwłaszcza turystyka, wytwarza dużą część PKB. Oba kraje miały w przeszłości stosunkowo wysoki wskaźnik wykorzystania środków unijnych.

Według szacunków unijny Next Generation UE może zwiększyć PKB w scenariuszu pesymistycznym o 8,3% i 6,1%, a w optymistycznym o 18,3% i 18,2%.

Polska w roku 2022 odniesie największe korzyści

W  scenariuszu pierwszym Next Generation EU doda do PKB Portugalii i Łotwy 4,5% do roku 2026, a Chorwacji 5,8% w Chorwacji. W scenariuszu drugim PKB Portugalii, Chorwacji i Łotwy wzrósłby odpowiednio o 10,9%, 16,3% i 12%. Portugalia i Chorwacja mają bardzo duże sektory turystyczne. Nawet na Łotwie turystyka daje około 8% całkowitego zatrudnienia.

Litwa, Hiszpania i Estonia także odniosą z napływu funduszy korzyści większe niż średnia w UE. W scenariuszu pesymistycznym wzrost przyspieszy o niecałe 4% na Litwie, Hiszpanii i Estonii, a w scenariuszu optymistycznym o 10,1% w Hiszpanii,  8,5% na Litwie i 8,2% w Estonii.

PKB Polski będzie w 2026 roku wyższy dzięki funduszowi o 3,5% w scenariuszu pesymistycznym i 8,1% w scenariuszu optymistycznym. Najsilniejszy wpływ funduszu odczujemy w roku 2022. W scenariuszu pesymistycznym gospodarka przyspieszy o 1,7%, a w optymistycznym o  2,1 %.

Źródło: aleBank.pl