NetB@nk: Wzrost transakcji kartami płatniczymi oraz przez internet

NetB@nk: Wzrost transakcji kartami płatniczymi oraz przez internet
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prawie 16 mln Polaków aktywnie korzysta z banku przez internet. Duży wzrost transakcji kartami płatniczymi.

#Raport #NetBANK: Na koniec II kwartału 2017 Polacy mieli 37,76 mln kart płatniczych. #ZBP

Na koniec drugiego kwartału bieżącego roku już blisko 16 mln klientów indywidualnych aktywnie korzystało z usług swojego banku przez internet. Od kwietnia do czerwca ich liczba wzrosła o ponad 160 tys. – z 15,62 mln do 15,78 mln. To wzrost rzędu 1% w ujęciu kwartalnym, jednak w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku liczba aktywnych klientów indywidualnych zwiększyła się o blisko 4%. Dynamika wzrostu liczby aktywnych użytkowników osłabła w stosunku do poprzedniego kwartału, a kwartalny wzrost liczby umów bankowości internetowej w dalszym ciągu przewyższa przyrosty nowych klientów, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do banku przez internet. Po drugim kwartale liczba wszystkich umów bankowości internetowej wśród klientów indywidualnych wyniosła 34,5 mln i była wyższa od stanu na koniec I kwartału o o ponad 1,07 mln (3,22%) i o ponad 3 mln (9,77%) w stosunku do II kwartału 2016 r.

Liczba umów i aktywność klientów w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw w II kwartale utrzymały się na zbliżonym poziomie w stosunku do poprzedniego okresu. Możliwość korzystania z banku przez internet miało 2,38 mln klientów MSP – to o 30 tys. więcej (1,28%) w ujęciu kwartalnym, natomiast jeśli chodzi o faktycznych użytkowników, było to 1,41 mln. W ciągu minionego roku odnotowano nieznaczny spadek liczby umów bankowości internetowej wśród przedsiębiorców (-0,89%), jednak liczba klientów aktywnych w tej grupie sukcesywnie wzrasta.

Na koniec II kwartału Polacy mieli w portfelach 37,76 mln kart płatniczych i liczba ta uległa tylko niewielkiej zmianie (0,07%) w stosunku do I kwartału 2017 r. Większość z nich – 31,65 mln stanowiły karty debetowe, których liczba w ujęciu kwartalnym zwiększyła się o 120 tys. sztuk. W II kwartale zmniejszyła się natomiast liczba kart kredytowych – z 5,96 mln do 5,87 mln (1,44%). Warto zwrócić jednak uwagę na istotny wzrost zainteresowania użytkowaniem kart płatniczych w drugim kwartale. Ogólna liczba transakcji kartami – zarówno gotówkowych, jak i bezgotówkowych – zwiększyła się o ponad 135 mln (13,19%) i wyniosła 1,162 mln sztuk. Równie istotnie wzrosła wartość transakcji, która byłą wyższa od tej odnotowanej w I kwartale o 18,88 mld zł ( wzrost o 13,1%) i wyniosła 163 mld zł.

Zdecydowana większość operacji kartowych – 83,60% liczby transakcji to operacje bezgotówkowe, jednak w ujęciu wartościowym stanowią one niespełna 40%. W ciągu minionych 12 miesięcy obserwujemy powolny, choć konsekwentny wzrost udziału transakcji bezgotówkowych zarówno pod względem liczby, jak i wartości transakcji. W analogicznym okresie 2016 roku, bezgotówkowe transakcje kartowe stanowiły 80,34% liczby oraz 37,12% wartości wszystkich transakcji.

Stosunkowo wysoki udział wartości transakcji gotówkowych w operacjach kartowych wskazuje, że karty płatnicze są w dużej mierze wykorzystywane do wypłaty gotówki z bankomatów. W II kwartale ich liczba w Polsce wyniosła 23 528 sztuk i była nieznacznie niższa (0,94%) niż na koniec marca tego roku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba bankomatów wzrosła natomiast o 862 szt. (3,8%). W przeliczeniu na milion mieszkańców, liczba bankomatów w Polsce jest nadal istotnie niższa od średniej europejskiej i wynosi 612 sztuk wobec 922 w krajach UE (wg. danych na koniec 2016 r.)

ZBP