NCBR ogłasza konkurs dotyczący ekologicznych domów, zgłoszenia do 23 maja

NCBR ogłasza konkurs dotyczący ekologicznych domów, zgłoszenia do 23 maja
Fot. stock.adobe.com/Alberto Masnovo
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs - w ramach przedsięwzięcia "Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo" - który skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Termin składania ofert upływa 23 maja.

„W wyniku ogłoszonego postępowania chcemy wyłonić dwie gminy, które wesprą nas jako równorzędni i aktywni partnerzy oraz liderzy w obszarze stymulowania innowacji dla budownictwa jednorodzinnego” – powiedział p.o. dyrektora NCBR Remigiusz Kopoczek, cytowany w komunikacie.

Do końca przyszłego roku na nieruchomościach przekazanych przez partnerów strategicznych staną modelowe domy jednorodzinne, tzw. demonstratory. Opracują je dwaj najlepsi wykonawcy wyłonieni w strumieniu III – Budownictwo Jednorodzinne, w przedsięwzięciu „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”, realizowanym przez NCBR ze wsparciem Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Wybrane gminy będą świadkami ich powstawania, aż po przekazanie budynków do eksploatacji i zasiedlenie. Staną się także promotorami tych rozwiązań, podkreślono.

Czytaj także: NCBR: ok. 380 mln zł na projekty w konkursie „Nowe technologie w zakresie energii”, nabór wniosków od 1 września >>>

Sukces przedsięwzięcia, czyli produkcja na dużą skalę, zależy nie tylko od wykonawców prototypowych budynków, ale też od zainteresowania rynku przygotowywanymi technologiami. Na tym właśnie polu NCBR widzi duże pole aktywności dla gmin, które zostaną partnerami strategicznymi i zaangażują się w promowanie wyjątkowych domów, które staną na przekazanych przez nie nieruchomościach.

Partnerstwo pozwoli na wdrożenie i szerokie promowanie rozwiązań ekologicznych możliwych do wykorzystania przez mieszkańców budynków jednorodzinnych na terenie gminy.

„Dzięki temu przekonają się oni, że dzięki zastosowanym technologiom można nie tylko szybko budować nowe budynki, ale także budować je z materiałów z recyklingu i o niskim śladzie węglowym. Co więcej, poprzez wykorzystanie OZE można całkowicie – w skali lokalnej – wyeliminować smog, ograniczyć do minimum zużycie energii w budynku, a także zużycie wody i produkcję ścieków” – czytamy dalej.

Konkurs wyłoni dwóch partnerów strategicznych

Kluczowe w całym procesie objętym konkursem jest wybranie dwóch partnerów strategicznych, czyli gmin, które nie tylko posiadają wymagane zasoby potrzebne do realizacji budynków demonstracyjnych przez wykonawców przedsięwzięcia „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”, ale mają również wizję dotyczącą domu – demonstratora i jego roli w zmianach funkcjonowania uwarunkowań mieszkaniowych dla lokalnej społeczności.

Aby uprościć całą ścieżkę, NCBR dopuściło różne wymiary geometryczne działek przekazywanych przez gminy w celu zrealizowania koncepcji architektonicznych opracowanych w strumieniu III – Budownictwo jednorodzinne. Ponadto wydłużono, do czerwca 2022 roku, a więc po terminie złożenia oferty, termin na dostarczenie przez gminy decyzji o warunkach zabudowy. Dopuszczono także uzyskanie warunków przyłączeniowych po terminie złożenia oferty, w terminie ustalonym z zamawiającym, zakończono.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez realizację przedsięwzięć badawczych w trybie innowacyjnych zamówień publicznych w celu wsparcia realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

Źródło: ISBnews