NBS | Bankowość i Finanse | Volksbank Köln Bonn przed i w czasie pandemii

NBS | Bankowość i Finanse | Volksbank Köln Bonn przed i w czasie pandemii
Fot. Yauhen/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
To jeden z większych spośród 841 niemieckich banków spółdzielczych. Pod względem wielkości sumy bilansowej, która na koniec 2019 r. wynosiła 5144 mln euro, zajmuje 25. miejsce na liście wszystkich lokalnych instytucji finansowych w tym kraju.

Dr hab. Eugeniusz Gostomski
prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Volksbank Köln Bonn zatrudnia 792 pracowników, w tym 233 w niepełnym wymiarze czasu, liczy 111,4 tys. członków, posiada 40 oddziałów (nie licząc placówek samoobsługowych) oraz obsługuje 207 tys. klientów. Tymczasem średnia suma bilansowa w niemieckim sektorze spółdzielczym na koniec 2019 r. wynosiła 1171 mln euro, liczba członków 22 tys., a ilość placówek 11.

Przemyślana strategia

Swoimi korzeniami sięga 1867 r, ale pod obecną marką funkcjonuje od 1 stycznia 2017 r., kiedy to nastąpiła fuzja dwóch sąsiadujących ze sobą banków spółdzielczych: większego i typowo miejskiego Kölner Bank eG i mniejszego obsługującego też niedużą liczbę rolników Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG. Nie była ona spowodowana trudną sytuacją finansową żadnego z tych banków, lecz wynikała z przemyślanej ich strategii, ukierunkowanej na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku usług bankowych w regionie Kolonia-Bonn i sprostanie wyzwaniom, przed jakimi stoją banki spółdzielcze w dobie digitalizacji, rosnących oczekiwań interesariuszy banku oraz konieczności spełnienia wymagań dotyczących funduszy własnych i bardzo zbiurokratyzowanej sprawozdawczości bankowej. Z perspektywy trzech lat fuzja jest pozytywnie oceniana, co nie zawsze ma miejsce w przypadku łączenia się banków.

Volksbank Köln Bonn jest instytucją uniwersalną, obsługuje osoby prywatne i przedsiębiorców z regionu Köln-Bonn. Oferuje szerokie spektrum produktów bankowych, uzupełnionych o dodatkową sprzedaż – na zasadzie prowizyjnej –produktów finansowych przygotowanych przez spółki należące do Spółdzielczej Grupy Finansowej, takich jak różnego rodzaju ubezpieczenia, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, leasing, finansowanie nieruchomości za pomocą kontraktów oszczędnościowo-budowlanych, szybki kredyt online (easyCredit) itp. Zarządza też zdeponowanymi w nim klientowskimi portfelami instrumentów finansowych o łącznej wartości 11 mld euro (pozycja ta nie wchodzi do jego bilansu).

Dobre zarządzanie

Suma bilansowa Volksbanku Köln Bonn w trudnym dla sektora bankowego 2019 r. zwiększyła się o 1,2% do 5,14 mld euro – w największym stopniu wpłynęły na to wzrost należności z tytułu kredytów udzielonych klientom i zwiększenie się pozyskanych lokat pieniężnych. Po stronie aktywów dominują kredyty dla podmiotów niefinansowych, które wzrosły o 5,2% do 3,4 mld euro, co stanowiło 66% sumy bilansowej. Największy w nich udział mają te na finansowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych (2/3 wszystkich należności z tytułu udzielonych kredytów). Mniejszą rolę w zakresie transakcji aktywnych banku odgrywają papiery dłużne, gotówka i środki na rachunku w&...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK