NBS | Bankowość i Finanse | Technologie | Kurs na nowoczesność

NBS | Bankowość i Finanse | Technologie | Kurs na nowoczesność
Fot. Mymemo/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dynamiczny rozwój rynków finansowych sprawił, że banki spółdzielcze w większym niż dotychczas stopniu angażują się w innowacje technologiczne. Rosnące znaczenie nowoczesnych usług i produktów to rezultat ewolucji potrzeb i oczekiwań klientów tych instytucji. Cyfryzacja lokalnego sektora finansowego umożliwia też znaczącą redukcję kosztów działania, co w przypadku podmiotów dysponujących relatywnie niewielkimi funduszami ma znaczenie kluczowe.

Cyfrowa transformacja poszczególnych banków spółdzielczych to cenny wkład do modernizacji całego lokalnego sektora finansowego. Istotą tego procesu jest doskonalenie zaplecza technologicznego, które umożliwia dostosowanie oferty banków do oczekiwań współczesnych klientów. Postęp technologiczny w telekomunikacji i informatyce, zwłaszcza zaś dynamiczny rozwój internetu i smartfonów, zdecydowanie przyczyniły się do rozwoju usług bankowych. Zdalne kanały transakcyjne i aplikacje mobilne to dziś podstawa obsługi klientów sektora finansowego – do tego stopnia, że dominująca dotychczas, tradycyjna bankowość stacjonarna zdecydowanie schodzi na dalszy plan.

Na drodze do nowych technologii

Rekordowo niskie ceny urządzeń elektronicznych sprawiają, że zdalny dostęp do banku dostępny jest dziś praktycznie dla każdego, a jedynym warunkiem korzystania z tego rodzaju usług jest dostęp do internetu. Digitalizacja umożliwia bankom spółdzielczym zmniejszenie zaangażowania pracowników w obsługę klientów, co redukuje koszty operacyjne i pozwala, w razie konieczności, na ograniczenie liczby oddziałów. Przykładem „czystej” bankowości internetowej są funkcjonujące już tzw. banki wirtualne, które obsługują klientów wyłącznie drogą internetową oraz telefoniczną. Również i lokalne instytucje finansowe rozwijają bankowość mobilną. Pierwszą taką aplikację (bPay) w sektorze wdrożył Bank Spółdzielczy we Wschowie w 2012 r. Umożliwiała ona sprawdzanie stanu konta, wykonywanie przelewów, zakładanie lokat, a także przeglądania kursów walut i wyszukiwanie bankomatów dostępnych w okolicy.

Rozwiązania na miarę czasów

Specyfika banków spółdzielczych skłania je do działań o charakterze społecznym, zgodnych z zasadą „miejscowy pieniądz na potrzeby miejscowej społeczności„, która nawiązuje m.in. do teorii zrównoważonego rozwoju i koncepcji zrównoważonych finansów. Głównymi ich wyznacznikami są przedsięwzięcia społecznie użyteczne i troska o wizerunek instytucji wrażliwej na ludzkie potrzeby. Społeczna odpowiedzialność tych podmiotów przejawia się w takich działaniach, jak finansowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, aktywność charytatywna, czy bezpłatna edukacja finansowa. Z tego też względu dobór technologii powinien być uzależniony od struktury klientów banków. W ramach teorii starzejącego się społeczeństwa (silver economy) coraz powszechniej wprowadzane są udogodnienia dla osób starszych, określane przez literaturę przedmiotu jako gerontechnologia. To zadanie nie tylko dla sektora publicznego, lecz także i banków, w których technologia biometryczna może być szybszym i prostszym sposobem dokonywania standardowych transakcji przez osoby w wieku senioralnym.

Lokalne instytucje finansowe wykazują dużą otwartość na nowe technologie, co jest wynikiem polityki realizowanej w sferze produktów, zarządzania i technologii. Przykładem może być pionierskie wykorzystanie biometrii naczyniowej finger vein w bankomatach Banku Polskiej Spółdzielczości oraz Podkarpackiego Banku Spółdzielczego (obecnie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK