NBS | Bankowość i Finanse | Kredyty | Dostępność kredytów w warunkach niskich stóp procentowych

NBS | Bankowość i Finanse | Kredyty | Dostępność kredytów w warunkach niskich stóp procentowych
Fot. sasun Bughdaryan/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bycie, brzydko mówiąc, „bankierem” czy też prowadzenie banku w czasach obecnych to wyzwanie nie lada trudne i wymagające wielu umiejętności, przede wszystkim na płaszczyźnie inwestycyjnej. No bo, Szanowni Państwo, jak zainwestować przykładowe 10 tysięcy złotych, kiedy uzysk miesięczny na rynku międzybankowym przy obecnej stopie referencyjnej 0,1% wynosi 82 grosze? A proszę pamiętać o podatku…

Tomasz Tuteja
wiceprezes zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego

Obostrzenia wprowadzone przez rząd spowodowały spadek aktywności wielu firm, a nawet całych sektorów gospodarki. Z powodu niepewności co do rozwoju sytuacji na świecie banki – w celu ograniczenia ryzyka kredytowego – zaczęły zaostrzać kryteria udzielania pożyczek. NBP, w swoim raporcie, opublikował dane świadczące o tym, że zaostrzenie kryteriów przyznawania kredytów dla firm jest największe od połowy 2009 r. Banki rozważają wstrzymanie kredytowania całych branż najbardziej dotkniętych wprowadzonymi ograniczeniami. Nie inaczej wygląda sytuacja z kredytami konsumpcyjnymi. Instytucje finansowe ograniczają maksymalny okres kredytowania, maksymalną kwotę kredytu, a także – w przypadku kredytów hipotecznych – zwiększają minimalny poziom wkładu własnego, podnoszą również marże odsetkowe, zwiększają pozaodsetkowe koszty kredytu i oczekują lepszych zabezpieczeń.

Lepiej już było

Sytuacja ekonomiczna systemu bankowego po obniżce stóp procentowych jest zgoła nieciekawa. Rada Polityki Pieniężnej od początku roku przeprowadziła trzy obniżki stóp procentowych. W efekcie tych działań stopa referencyjna została obniżona z 1,5% do 0,1%. W ślad za tymi obniżkami – we wszystkich terminach – zmniejszeniu uległ poziom stawek rynku międzybankowego. Stawki WIBOR mieszczą się w przedziale od 0,1% dla terminu jednodniowego (1M) do 0,27% dla dwunastu miesięcy (12M).

NBP tłumaczy, że podejmowane działania mają na celu poluzowanie warunków finansowych w gospodarce i ograniczenie negatywnych konsekwencji gospodarczych pandemii, a tym samym wspieranie utrzymania stabilności makroekonomicznej i finansowej. Mają one także sprzyjać ożywieniu krajowej aktywności gospodarczej po ustąpieniu obecnych zaburzeń. W efekcie, zdaniem banku centralnego, działania te ograniczą ryzyko obniżenia się inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w średnim okresie.

Nadchodzą trudne czasy

Dla sektora to trudny i skomplikowany czas, a oliwy do ognia dolewa kryzys wywołany pandemią. Ekonomiści spierają się co do ewentualnych skutków obniżki, piszą przy tym różne scenariusze – jedni mówią ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK