NBP: zysk netto sektora bankowego wzrósł rdr o 223 proc., do 1,66 mld zł w styczniu

NBP: zysk netto sektora bankowego wzrósł rdr o 223 proc., do 1,66 mld zł w styczniu
Fot. stock.adobe com/theaphotography
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto sektora bankowego w styczniu 2022 roku wyniósł 1,66 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 223 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski.

Całkowite przychody operacyjne netto w styczniu 2022 roku wyniosły 7,6 mld zł, co oznacza wzrost o 33 proc. rok do roku.

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu odsetek w styczniu wyniósł 5,52 mld zł, czyli wzrósł 47 proc. rdr, natomiast wynik prowizyjny wyniósł 1,54 mld zł, rosnąc 14 proc. rdr.

Koszty administracyjne

Koszty administracyjne były na poziomie 4,5 mld zł, o 20 proc. więcej niż przed rokiem.

Odpisy

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły 358 mln zł, spadając rdr o ok. 52 proc. 

Czytaj także: Zysk giełdowych banków w IV kw. 2021 roku wyższy od oczekiwań; nadspodziewanie mocny wynik odsetkowy >>>

Poniżej wyniki sektora bankowego według danych NBP (w mln zł).

 sty-22sty-21 
Przychody odsetkowe6 4454 18254%
Koszty odsetkowe929418122%
Przychody z tytułu opłat i prowizji1 9491 68716%
Koszty z tytułu opłat i prowizji40533521%
Całkowite przychody operacyjne, netto7 6035 70033%
Koszty administracyjne4 5233 76720%
Amortyzacja3903812%
Rezerwy lub odwrócenie rezerw-6-74-92%
Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości358743-52%
Zysk netto1 662515223%
Źródło: PAP BIZNES