NBP: zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń – wrzesień 2020 roku spadł o 49,3 proc. rdr

NBP: zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń – wrzesień 2020 roku spadł o 49,3 proc. rdr
Fot. stock.adobe.com/whitelook
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku wyniósł 5,92 mld zł, co oznacza, że spadł o 49,3 proc. rdr - poinformował Narodowy Bank Polski.

W samym wrześniu zysk wynosił 269 mln zł, czyli spadł o 75,4 proc. rok do roku.

Całkowite przychody operacyjne netto w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku wyniosły 50,6 mld zł, co oznacza spadek o 6,1 proc. rdr. Koszty administracyjne były na poziomie 26,2 mld zł, spadając rdr o 1,9 proc.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy we wrześniu spadł 12 proc. rdr, a wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł 16 proc.

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 roku 9,2 mld zł, rosnąc rdr o 31,5 proc.

Odpisy w samym wrześniu wyniosły 1,1 mld zł, rosnąc 63 proc. rdr.

Koszty administracyjne

Koszty administracyjne zmniejszyły się okresie pierwszych III kwartałów 2020 roku o 1,9 proc. i wyniosły 26,2 mld zł.

We wrześniu koszty wyniosły 2,6 mld zł, spadając 5 proc. rdr.

Poniżej wyniki sektora bankowego w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku i ich porównanie rdr według wyliczeń PAP Biznes (w mln zł):

I-IX 2020 I-IX 2019 rdr

Przychody odsetkowe 44 024 49 914 -11,8%

Koszty odsetkowe 8 310 12 928 -35,7%

Przychody z tytułu opłat i prowizji 14 132 13 403 5,4%

Koszty z tytułu opłat i prowizji 3 350 3 484 -3,8%

Całkowite przychody operacyjne 50 629 53 935 -6,1%

Koszty administracyjne 26 152 26 652 -1,9%

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości 9 216 7 009 31,5%

Zysk (strata) roku bieżącego 5 918 11 667 -49,3%

Źródło: PAP BIZNES