NBP: zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-listopad 2021 roku wyniósł 12,18 mld zł, wzrost rdr o 54,7 proc.

NBP: zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-listopad 2021 roku wyniósł 12,18 mld zł, wzrost rdr o 54,7 proc.
Fot. stock.adobe.com/kevers
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-listopad 2021 roku wyniósł 12,18 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 54,7 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski.

W samym listopadzie 2021 roku zysk netto wyniósł 1,6 mld zł, podczas gdy rok temu zysk wyniósł 1,2 mld zł.

Czytaj także: KNF: zysk netto sektora bankowego wzrósł o 57 proc. rdr, do 10,53 mld zł na koniec października 2021 r. >>>

Całkowite przychody operacyjne netto

Całkowite przychody operacyjne netto w okresie od stycznia do listopada 2021 roku wyniosły 62,94 mld zł, co oznacza wzrost o 2,16 proc. rok do roku.

Czytaj także: NBP: zysk netto sektora bankowego wzrósł rdr o 58,4 procent, do 10,58 mld zł, w okresie styczeń – październik 2021 r. >>>

Koszty administracyjne

Koszty administracyjne były na poziomie 31,89 mld zł, o 0,47 proc. więcej iż przed rokiem.

Odpisy

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły 6,03 mld zł, spadając rdr o ok. 44,23 proc.

Poniżej wyniki sektora bankowego według danych NBP (w mln zł).

 I-XI 2021I-XI 2020zmiana
Przychody odsetkowe45 11952 202-13,57%
Koszty odsetkowe3 7409 147-59,11%
Przychody z tytułu opłat i prowizji19 96117 50414,04%
Koszty z tytułu opłat i prowizji4 4294 1456,85%
Koszty administracyjne31 88531 7360,47%
Odpisy6 02710 807-44,23%
Zysk netto12 1797 87254,71%
Źródło: PAP BIZNES