NBP: zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń – kwiecień niższy o 44,4 proc. rdr

NBP: zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń – kwiecień niższy o 44,4 proc. rdr
Fot. stock.adobe.com/muchomoros
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-kwiecień 2020 roku wyniósł 2,36 mld zł, co oznacza, że spadł 44,4 proc. rdr - poinformował Narodowy Bank Polski.
.@nbppl: #zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-kwiecień 2020 roku wyniósł 2,36 mld zł, co oznacza, że spadł 44,4 proc. rdr #banki #NBP

W samym kwietniu zysk wynosił 896 mln zł, podczas gdy w marcu strata netto sektora wyniosła 307 mln zł.

Czytaj także: Jak obniżki stóp procentowych przez RPP wpłyną na wyniki finansowe banków?

Całkowite przychody operacyjne netto

Całkowite przychody operacyjne netto w okresie styczeń-kwiecień 2020 roku wyniosły 22,95 mld zł, co oznacza spadek o 2,4 proc. rdr. Koszty administracyjne były na poziomie 12,8 mld zł, rosnąc rdr o 0,3 proc.

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły w okresie pierwszych 4 miesięcy 2020 roku 4,2 mld zł, rosnąc rdr o 53,8 proc. 

W samym kwietniu odpisy wyniosły 978 mln zł, podczas gdy w marcu były na poziomie 1,93 mld zł.

Poniżej wyniki sektora bankowego w okresie styczeń-kwiecień 2020 roku i ich porównanie rdr według wyliczeń PAP Biznes (w mln zł)

 I-IV2020I-IV 2019rdr
Przychody odsetkowe21 72221 6370,4%
Koszty odsetkowe4 9925 705-12,5%
Przychody z tytułu opłat i prowizji6 2345 7548,3%
Koszty z tytułu opłat i prowizji1 5191 4425,3%
Całkowite przychody operacyjne22 95423 513-2,4%
Koszty administracyjne12 81112 7730,3%
Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości4 2272 74953,8%
Zysk (strata) roku bieżącego2 3584 242-44,4%
Źródło: PAP BIZNES