NBP: zysk netto sektora bankowego niższy rdr przez wakacje kredytowe

NBP: zysk netto sektora bankowego niższy rdr przez wakacje kredytowe
Fot. stock.adobe.com/alswart
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-sierpień 2022 roku wyniósł 8,25 mld zł, co oznacza spadek rok do roku o 8,9 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski.

W samym sierpniu zysk wyniósł 3,39 mld zł.

Według wcześniejszych informacji NBP, zysk netto sektora bankowego wyniósł 9,04 mld zł w okresie styczeń-sierpień 2021 r.

Przy danych za lipiec br. NBP zaznaczył:

Istotna zmiana wartości w porównaniu do poprzedniego okresu wynika z ujęcia skutków wakacji kredytowych w księgach finansowych banków.

Całkowite przychody operacyjne netto

Całkowite przychody operacyjne netto w okresie od stycznia do sierpnia 2022 roku wyniosły 61,66 mld zł, co oznacza wzrost o 35,3 proc. rok do roku.

Przychody odsetkowe

Przychody odsetkowe wzrosły 119,1 proc. rdr do 70,15 mld zł, a koszty odsetkowe – o 789,9 proc. do 22,88 mld zł.

Przychody z tytułu opłat i prowizji

Przychody z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 13,9 proc. do 16,26 mld zł, natomiast koszty – o 21,4 proc. do 3,79 mld zł.

Przychody odsetkowe pod koniec sierpnia były o 18 proc. wyższe niż pod koniec lipca, a koszty odsetkowe wzrosły w tym okresie o 29 proc.

Koszty administracyjne

Koszty administracyjne były na poziomie 30,54 mld zł, o 31,2 proc. więcej niż przed rokiem.

Odpisy

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych nie wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły 4,9 mld zł, rosnąc rdr o 19,5 proc.

Poniżej wyniki sektora bankowego według danych NBP (w mln zł).

 I-VIII 2022I-VIII 2021zmiana rdr
Przychody odsetkowe70 15432 023119,1%
Koszty odsetkowe22 8802 571789,9%
Przychody z tytułu opłat i prowizji16 25914 26913,9%
Koszty z tytułu opłat i prowizji3 7903 12121,4%
Całkowite przychody operacyjne, netto61 65945 58735,3%
Koszty administracyjne30 53623 26931,2%
Amortyzacja3 0913 0591,0%
Rezerwy lub odwrócenie rezerw2 0402 202-7,4%
Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości4 9224 11819,5%
Zysk netto8 2479 053-8,9%
Źródło: PAP BIZNES, ISBnews