NBP: zysk netto banków wzrósł o 366,8 proc. rdr, do 6,21 mld zł, w okresie styczeń – marzec 2022 r.

NBP: zysk netto banków wzrósł o 366,8 proc. rdr, do 6,21 mld zł, w okresie styczeń – marzec 2022 r.
Fot. stock.adobe.com/kevers
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto sektora bankowego wyniósł 6,21 mld zł w okresie styczeń-marzec 2022 r. i zwiększył się o 366,8% r/r, podał Narodowy Bank Polski.

Przychody odsetkowe w okresie trzech miesięcy br. wyniosły 20,48 mld zł (wzrost o 22,1% r/r), zaś koszty odsetkowe – 3,7 mld zł (spadek o 6,9% r/r).

Przychody z tytułu opłat i prowizji

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 25,5% r/r do 5,98 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 8,4% r/r do 1,27 mld zł.

Koszty administracyjne

Koszty administracyjne w styczniu-marcu br. zwiększyły się o 9,6% r/r do 10,99 mld zł.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 1,61 mld zł w okresie styczeń-marzec 2021 r. (spadek o 50,5% r/r), podał także bank centralny.

Źródło: Narodowy Bank Polski / NBP