NBP: zysk netto banków wzrósł o 1,9 proc. rdr, do 14,46 mld zł, w okresie styczeń-listopad 2019 r.

NBP: zysk netto banków wzrósł o 1,9 proc. rdr, do 14,46 mld zł, w okresie styczeń-listopad 2019 r.
Fot. stock.adobe.com/alswart
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto sektora bankowego wyniósł 14,46 mld zł w okresie styczeń-listopad 2019 r. i zwiększył się o 1,9% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski.
.@nbppl: zysk netto sektora bankowego wyniósł 14,46 mld zł w okresie styczeń-listopad 2019 r. i zwiększył się o 1,9% r/r #banki #zysk #NBP

Przychody odsetkowe w okresie 11 miesięcy ub.r. wyniosły 60,51 mld zł (wzrost o 10,2% r/r), zaś koszty odsetkowe – 15,55 mld zł (wzrost o 9,5% r/r).

Czytaj także: Banki i instytucje pożyczkowe gotowe na spowolnienie gospodarcze?

Przychody z tytułu opłat i prowizji

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 5,4% r/r do 16,38 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 2,1% r/r do 4,28 mld zł.

Koszty administracyjne

Koszty administracyjne w styczniu-listopadzie ub.r. zwiększyły się o 4,8% r/r do 31,93 mld zł.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 8,21 mld zł w okresie styczeń-listopad 2019 r. (wzrost o 10,5% r/r), podał także bank centralny.

Źródło: ISBnews